>

Обявиха индийската йога за световно културно наследство

йога

Йогата влезе в списъка на културно наследство на ЮНЕСКО.

Йогата е включена в списъка на нематериалното културно наследство на организацията на ООН по въпросите на образованието, науката и културата ЮНЕСКО, съобщи в публикация сайтът на институцията, която разяснява доводите за този избор.

Философията на древните индийски практиката на йога е повлияла в различни аспекти на това как функционира обществото в Индия, независимо дали това е области като здравеопазването и медицината или образованието и изкуствата.

Въз основа на сливането на съзнанието с тялото и душата с цел да се даде възможност за по-голямо умствено, духовно и физическо благосъстояние, стойностите на йога формират основна част от характера на индийската общност.

Йогата се състои от серия от пози, медитация, контролирано дишане, пеене и други техники, предназначени да помогнат на хората да изградят себереализация, да олекотят всяко страдание, което воже да се изпита и дават възможност за състояние на освобождение.

Йогата се практикува от млади и стари, без дискриминация спрямо пол, класа или религия и също стана изключително популярна в други части на света.

Традиционно, йога се предава с помощта на модела на Guru-Shishya (майстор-ученик) с йога гуру, които са основните пазители на тези знания и умения.

В днешно време, йога ашрам или йога отшелниците осигуряват на ентусиастите допълнителни възможности да се запознаят с традиционната практика, както и в училища, университети, читалища, специализирани центрове и групи в социални медии. Древни ръкописи и писания се използват както в учението и практикуването на йога, така и в по-широк кръг от съвременната литература.

Основната цел на списъка на световното наследство, изготвен и актуализиран всяка година от ЮНЕСКО, е да защитава обекти, които са уникални по рода си. В момента в обхвата на списъка попадат 1031 обекта и културни практики.

Представяме и официалното видео на ЮНЕСКО за индийската йога:

Снимка: Santosha Yoga