Над 11 000 българи са получили код за достъп до пациентското си досие

От 15 април до 20 май 2013 г. над 11 000 здравноосигурени българи са получили уникален код за достъп до персонализираната информационна система на Националната здравноосигурителна каса.

Вече тримесечни рецепти за лекарства за редки болести

От 15 май 2013 г. с последните промени в Позитивния лекарствен списък влизат в сила тримесечните рецепти за лекарства, изписвани на пациенти с редки заболявания по линия на Националната здравна каса.