Агресията в училище идва от семейството

първи учебен ден

Агресията в българското училище се дължи основно на конфликти в семейството.

70% от случаите на агресивното поведение на децата в училище, по които работят отделите на Агенцията за закрила на детето, се дължат на конфликти в семейството.

Това показват най-новите данни на Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД), представени на кръгла маса Родителите – конфликтите – агресията и закрилата на децата” в Народното събрание на 24 октомври 2017 г.

В процеса на срещата се дадоха конструктивни предложения за подпомагане на децата, въвличани в родителски конфликти, за справяне с агресията в училище, както се изложиха и провокиращите я причини.

Посочените данни са в резултат на планова проверка на дирекциите за социално подпомагане в половината страна през последните месеци.

Проверени са 42 дирекции, които работят по над 11 000 случая. 70% от случаите на детската агресия в училище, обследвани от дирекциите за закрила на детето, са пряко свързани с конфликти в семейството, отбеляза председателят на Държавната агенция за закрила на детето Офелия Кънева.

Тя посочи, че тези хиляди случаи неизбежно рефлектират и в учебната среда – в рамките на учебния час и извън него на територията на училището.

Нереформираната училищна среда, липсата на подготвени преподаватели и подпомагащи специалисти са сред най-сериозните причини за детската агресия. Това пък е мнението на психолозите.

В процеса на срещата единодушно се прие предложението за сформиране на междуведомствена работна група към Комисията по въпросите на деца, младежта и спорта, чийто председател е г-н Славчо Атанасов. Той предложи г-жа Офелия Кънева за председател на работната група. Председателят на ДАЗД определи кратък срок, в който конструктивните изложени днес предложения да се адресират до секретариата на групата, която тя се ангажира да организира.

Снимка: Юлиана Николова