Алкохолът засилва риска от предсърдно мъждене

алкохолен бар

Колкото по-често пиете алкохол, независимо по колко чашки, толкова по-вероятно е да получите атриална фибрилация.

Честото пиене дори на малко количество алкохол увеличава риска за развитие на предсърдно мъждене, наричано още атриална фибрилация.

Това показват резултатите от проучване, публикувано на 21 октомври 2019 г. в специализираните издания European Heart Journal, списанието на Европейското общество на кардиолозите, и в Journal of the American College of Cardiology.

Препоръките относно употребата на алкохол са насочени към намаляване на абсолютното количество, а не на честотата, казва авторът на изследването д-р Йонг-Ил Чой от Медицинския колеж в Корейския медицински университет и Университета към болницата Анам в Сеул. Нашето проучване показва, че по-рядкото пиене може също да бъде важно за превенция от предсърдно мъждене.

При предсърдно мъждене настъпва хаотична електрична стимулация на предсърдията, израз на която е и некоординираното съкращение на отделните мускулни фибрили и в крайна сметка – невъзможност за качествено съкращение на цялото предсърдие, а само трептене и то с много висока честота от порядъка на над 500 съкращения в минута.

Предсърдното мъждене много често няма никаква клинична изява и хората изобщо не знаят за наличието му. Симптоми, които то все пак може да провокира, са сърцебиене, прескачания, както и слабост, безсилие до колабиране, болка в гърдите, задух във връзка със сърдечна недостатъчност.

Предсърдното мъждене може да доведе до инфаркт.

Учените са осъществили проспективно проучване като са проследили здравословното състояние на 79 019 мъже и жени в Швеция, които не са страдали от предсърдно мъждене. Доброволците са попълнили въпросник относно консумацията на алкохол и други рискови фактори за хронични заболявания.

Допълнително изследователите са направили мета анализ на предишни проучвания, публикувани до януари 2014 г., които са обхванали 859 420 души в периода 1998 – 2009 г., с цел да установят причина за предсърдното мъждене след 7245 случая на това заболяване.

Резултатите установили, че не само количеството изпит алкохол на ден – чашка, 2-3-4 или пет на ден, но и честотата на пиене, влияела върху риска от предсърдно мъждене.

В заключение учените посочват, че употребата на алкохол, дори да е рядка и по малко, е рисков фактор за предсърдно мъждене. Колкото по-често и колкото повече количество алкохол се пие, толкова е по-голяма вероятността за развитието на сърдечното заболяване.

Снимка на алкохолен бар: Свен Иклик