Алкохол не предпазва от коронавирус

алкохол

Алкохолът не предпазва от новия коронавирус COVID-19, твърди СЗО.

Европейският клон на Световната здравна организация (СЗО-Европа) публикува становище на 14 април 2020 г., в което се твърди, че консумацията на алкохол не предпазва от новия коронавирус Ковид-19.

Известно е, че алкохолът като цяло е вреден за здравето и е общоприето, че увеличава риска от нараняване и насилие, включително насилие при интимни партньори, както може да причини отравяне с алкохол.

В периоди на извънредни мерки по време на пандемията COVID-19, консумацията на алкохол може да доведе до по-голяма уязвимост за здравето, рискове за поведението, психичното здраве и насилието.

СЗО-Европа напомня на хората, че употребата на алкохол не ги защитава от COVID-19, и насърчава правителствата да прилагат мерки, които ограничават консумацията на алкохол.

Като част от отговорността за общественото здраве, СЗО си сътрудничи с партньори за разработването на информационен лист, който се разбулва митовете и дава насоки по време на пандемията: „Алкохол и COVID-19: какво трябва да знаете“.

Страхът и дезинформацията породиха опасен мит, че консумацията на алкохол може да убие вируса COVID-19. Това не е така. Консумацията на който и да е алкохол представлява риск за здравето, но консумацията на високоградусов етилов алкохол (етанол), особено ако той е бил фалшифициран с метанол, може да доведе до тежки последици за здравето, включително смърт.

Консумацията на алкохол е свързана с редица заразни и неинфекциозни заболявания и психични разстройства, които могат да направят човек по-уязвим към COVID-19. По-специално, алкохолът компрометира имунната система на организма и увеличава риска от неблагоприятни последици за здравето. Следователно хората трябва да сведат до минимум консумацията на алкохол по всяко време и особено по време на пандемията от коронавирус.

Алкохолът е психоактивно вещество, което е свързано с психични разстройства; хората в риск или със зависимост, са особено уязвими, особено когато са в самоизолация. Медицинските служби и лекари трябва да бъдат нащрек и готови да помогнат на всеки нуждаещ се човек.

Ограничаване на достъпа до алкохол по време на пандемията COVID-19

Алкохолът е отговорен за 3 милиона смъртни случая годишно в световен мащаб, една трета от които се регистрират в европейския регион на СЗО. Това е не само регионът с най-висока консумация на алкохол сред населението, но е и регионът с най-голямо разпространение на нарушения след употребата на алкохол сред населението и най-висок дял на смъртните случаи, причинени след злоупотреба с алкохол.

„Алкохолът се консумира в прекомерни количества в Европейския регион и оставя твърде много жертви. По време на пандемията COVID-19 наистина трябва да се запитаме какви рискове поемаме, когато оставим хората в заключени домове с вещество, което е вредно както по отношение на здравето им, така и вреди на поведението им спрямо други хора, включително насилието“, казва Карина Ферейра-Борхес, ръководител на програма за алкохол и незаконни наркотици, СЗО-Европа, цитирана от агенция БГНЕС.

Съществуващите правила и разпоредби за защита на здравето и намаляване на вредите, причинени от алкохола, като например ограничаване на достъпа, трябва да бъдат поддържани и дори засилени по време на пандемията COVID-19 и извънредни ситуации; докато всяко облекчаване на мерките или тяхното прилагане трябва да се избягва.

Това трябва да бъде допълнено с комуникация с обществеността относно рисковете от консумацията на алкохол и поддържане и укрепване на службите за подкрепа на зависимите от алкохол или наркотици.

Zdraven.bg припомня, че умереното пиене на алкохол помага за по-силен имунитет, както и твърдението на проф. Григоров, че пиещите умерено алкохол живеят по-дълго от въздържателите.

Снимка н ачаши с алкохол: Михал Ярмолук