Антидепресанти не увеличават смъртността при новородени


Употребата на антидепресанти при бременни жени не увеличава значително риска от раждане на мъртво дете или смъртността до една година след раждането, според проучване сред близо 30 хиляди жени в скандинавските страни.

Изследването е публикувано в изданието Journal of the American Medical Association, пишат агенциите АФП и БГНЕС.

На 1,6 милиона раждания, обект на изследването, са установени 6054 мъртвородени, 3609 неонатални смъртни случаи (до 4 седмици след раждането) и 1578 жертви на постнеонатална смърт (от 28-ия ден до едногодишна възраст).

Общо 29 228 или 1,79% от жените в проучването са приемали антидепресанти по време на бременността.

Изследователи съобщиха, че в групата на взималите антидепресанти е установено малко по-високо равнище на спонтанните аборти и постнеонатална смърт, в съотношение – съответно с 4,62 срещу 3,69 на хиляда и 1,38 срещу 0,96 на хиляда, в сравнение с тези, които не са вземали антидепресанти.

Неонаталната смъртност е била сходна в двете групи – с 2,54 на хиляда и 2,21 на хиляда, съответно.

Но фактът, че в групата на жените, лекувани с антидепресанти, някои страдат от сериозни психични заболявания и са пушили или са в по-напреднала възраст за майчинство обяснява тези по-високи стойности на случаите на мъртвородени или починали в ранна детска възраст деца, подчертават авторите на изследването.

Като се вземат предвид тези фактори в нашите изследователски модели, употребата на антидепресанти не се свързва с увеличаване на броя на мъртвородените деца, смъртта на новородени деца или постнаталната смъртност“, казват изследователите.

Депресията по време на бременност е често срещано явление, с разпространение в диапазона 7-19% в индустриалните страни“, отбелязват още учените.

Това изследване е проведено от екип на д-р Улоф Стефансон от унивеситетската болница Каролинска в Стокхолм.

Изследването е направено сред жени в Швеция, Дания, Финландия, Исландия и Норвегия в различни периоди между 1996 и 2007 години.

Снимка: Damien Cansse

loading...