Бавният компютър вреди на здравето

Изследване, поръчано от производителят на компютри Intel, показва, че 66% от работещите с компютър страдат от ново заболяване, наречено синдром на пясъчния часовник Hourglass Syndrome.

С това име изследователите нарекли напрегнатостта, предизвикана от взирането в пясъчния часовник или кръгчето, докато хората чакат да се отвори някой сайт или да се зареди искана от тях програма.

Обикновено стресът се поражда от факта, че времето, за което трябва да бъде изпълнена дадена задача, е ограничено, а компютърът по никакъв начин не оказва съдействие.

Според изследването на Intel средният потребител прекарва по около 13 минути на ден в очакване компютърът му да спре да мисли и да започне да действа. За година му се събират общо три часа.

Голяма роля за това допринасят социалните мрежи и сайтовете с видеосъдържание и музика, които се оказват прекалено тежки за по-старите машини.

Решението и лечението за нервите e нов компютър, а спънката – липсата на пари.

Снимка: sxc.hu