БАН публикува кулинарна карта на българската езикова територия

кулинарна карта на българската езикова територия

Интерактивна кулинарна карта на българската езикова територия вече е достъпна в интернет.

Интерактивната кулинарна карта на българската езикова територия е най-новият дигитален продукт, изработен в Секцията за българска диалектология и лингвистична география. Това информират от Института по български език при БАН.

Проектът, по който е разработена картата, е финансиран от Фонд „Научни изследвания“ на Министерството на образованието и науката.

Върху нея научната и широката общественост у нас и в чужбина има възможност да види и чуе езикови и етнографски материали, аудио- и видеозаписи, а също и галерия от снимки, свързани с кулинарната култура на българите като част от националната идентичност.

Материалът е много богат, актуален и автентичен, събран по време на множество теренни експедиции през последните три години, отбелязват от института.

Основната цел на проекта „Интерактивна кулинарна карта на българската езикова територия“ е да представи кулинарна карта на българската езикова територия в интернет, върху която научната и широката общественост у нас и в чужбина има възможност да види и чуе езикови и етнографски материали, аудио- и видеозаписи, а също и галерия от снимки, свързани с кулинарната култура на българите като част от националната идентичност. Материалът е актуален и автентичен, събран по време на теренни експедиции.

Проектът е оригинално научно-приложно изследване както по своя замисъл и методика, така и по своята реализация, като е съобразен с най-новите съвременни технологии. Широката популяризация на картата има за цел да предизвика голям обществен интерес към националната кухня и разпространението на българския език и диалекти във и извън държавните граници.

Проектът се отнася към две тематични направления на Института за български език – „Електронни езиокови ресурси и програми за тяхната обработка“ и „Езиково културноисторическо наследство на българите“.

Интерактивната кулинарна карта на българската езикова територия е достъпна на специален сайт на БАН тук.

Кулинарна карта: БАН