БАН с призив да се прекрати обучението по хомеопатия в университетите

хомеопатия

БАН призоваха за прекратяване на всички форми на обучение по хомеопатия в университетите в България.

Учени от Българската академия на науките (БАН) изпратиха призив – обръщение към ректорите на медицинските университети във Варна и Стара Загора за прекратяване на всички форми на обучение по хомеопатия в университетите, съобщиха от пресцентъра на БАН на 19 март 2024 г.

„Неприемливо е лъженаучните принципи на хомеопатията, противоречащи на основните положения на физиката и химията, да се предлагат за изучаване от студентите или дипломирани специалисти по медицина и фармация, и то след като са минали задължителните курсове по медицинска физика, биофизика и химия, в които се преподава съвременна наука“, пишат учените в своето обръщение.

Инициативата е на Форума за борба с лъженауката при БАН. Имената на едни от най-видните български медици се нареждат сред учените, които са подкрепили обръщението. През 2022 г. ректорите на медицинските университети в София, Пловдив и Плевен, след направена оценка върху вредите от хомеопатията и нейното преподаване, прекратиха всички форми на преподаване на хомеопатия в съответните университети.

„Надяваме се, че нашият призив ще бъде чут и разбран правилно, тъй като цели укрепване на ефективността и авторитета на българското висше медицинско образование. Крайната ни обща цел е здравната ни система да се освободи от паразитиращите лъженаучни практики, да се повиши здравната култура на обществото ни, и милиони българи да получават винаги само научнообосновано, ефективно, и качествено лечение“, се казва още в призива на учените, допълват от БАН.

В писмото учените припомнят следните факти:

През месец март 2015 г. Съветът за обществено здраве и медицински изследвания към австралийското правителство (NHMRC) публикува
обширен доклад, в който се констатира, че „въз основа на оценката на доказателствата за ефективността на хомеопатията няма заболявания, за които да има сигурни доказателства, че хомеопатията е ефективна. Хората, които избират хомеопатията могат да изложат на риск своето здраве, ако отхвърлят или забавят лечението, за чиято безопасност и ефективност има сигурни доказателства“.

През април 2015 г. Националният институт за здравеопазването (NIH) към Министерството на здравеопазването на САЩ публикува доклад с названието „Хомеопатия“, в който се констатира, че има малко доказателства за това, че хомеопатията е ефективно лечение, че някои хомеопатични продукти съдържат значително количество ефективни съставки, които могат да причинят странични ефекти и лекарствени взаимодействия, а ключовите концепции на хомеопатията са несъвместими с основните понятия на химията и физиката.

През 2015 г. FDA (Федералната агенция за контрол на храните и лекарствата на САЩ) обръща внимание на потребителите, че те не могат да разчитат на хомеопатичните продукти за лечение на астма.

През септември 2016 г. Федералната търговска комисия на САЩ (FTC) стига до извода, че твърденията за ефективността на традиционните хомеопатични препарати „продавани без рецепта“ се подкрепят само от хомеопатичните „теории“ и няма валидни проучвания, използващи съвременни научни методи, доказващи ефективността на тези продукти.

Препоръчва се рекламата на хомеопатичните продукти да информира потребителите, че няма научни доказателства, че продуктът действа и, че твърденията за лечебното му действие се основават само на „теориите“ на хомеопатията от 1796 г., които не се приемат от съвременните специалисти по медицина.

На 6-ти февруари 2017 г. Комисията за борба с лъженауката и фалшифицирането на научните изследвания при Руската АН публикува Меморандум за лъженаучността на хомеопатията. Основните изводи направени в Меморандума са:
1) многобройните клинични изследвания, проведени в различни държави, не са успели да демонстрират ефективността на хомеопатичните средства и методи за лечение
2) теоретичните обяснения за възможните механизми на действие на хомеопатичните препарати са в противоречие със съвременните представи за строежа на материята, строежа на живите организми и за действието на лекарствените средства
3) „принципите на хомеопатията“ са догматични твърдения, произхождащи от донаучния етап от развитието на физиологията и медицината
4) хомеопатията не е безвредна, защото болните пренебрегват методите на лечение на научната медицина с доказана ефективност и това може да доведе до неблагоприятен изход, включително и до смъртта на пациентите.
В Меморандума се отправят препоръки за максимално ограничаване на ползването на хомеопатията и за поставянето й под контрол, валиден за конвенционалните лекарствени средства.

През септември 2017 г. Научният консултативен съвет на европейските академии EASAC публикува Меморандум със заглавие „Хомеопатични продукти и практики: оценка на доказателствата и осигуряване на съгласуваност в регулирането на медицинските изисквания в Европейския съюз“. Основните изводи в Меморандума са:
1) твърденията относно механизмите на действие на хомеопатичните препарати са неправдоподобни и несъвместими с установените научни концепции
2) не са известни заболявания, за които да има възпроизводими доказателства, че хомеопатията има ефект, надхвърлящ „плацебо ефекта“
3) съществуват опасения доколко е осигурено информираното съгласие на пациента и неговата безопасност поради лошия или липсващ контрол при изготвянето на хомеопатичните продукти
4) дължащото се на използването на хомеопатията забавяне в търсенето на медицинска помощ, основана на научни доказателства, може да доведе до значителни вреди на пациента
5) използването на хомеопатични продукти във ветеринарната практика е особено обезпокоително.

На европейските политици Меморандумът на EASAC дава следните препоръки:
1) за всички лекарствени продукти, включително и хомеопатичните, трябва да има еднакви изисквания за ефикасност и качество. Ако даден продукт не отговаря на тези изисквания, той не трябва да бъде одобряван и официално регистриран;
2) твърдения с рекламна цел за ефикасност, безопасност и качество на всички лекарствени продукти, включително хомеопатичните не може да се правят без наличието на възпроизводими научни доказателства.

Снимка на хомеопатични средства: Bru-nO / Pixabay