Британците се напиват най-често от всички

алкохолизъм

Във Великобритания се напиват по-често, отколкото във всяка друга развита страна по света.

Обявиха резултатите от световно проучване, наречено Global Drug Survey, което проучва и анализира статистически употребата на алкохол и наркотици въз основа на саморепортуване чрез попълване на анкета.

В анкетата, проведена в периода 29 октомври – 30 декември 2018 г., са участвали 123,814 жители на 36 развити държави на средна възраст 29 години като 59% са мъже и 87% били белокожи.

От всички допитани 5 400 респонденти са от Великобритания. Средно британците се напиват 51,1 пъти годишно, т.е. почти веднъж седмично.

След Великобритания в списъка за най-често напиване следват САЩ, Канада, Австралия, Дания и Индия.

Както учените са установили, страната е на второ място след Австралия по броя на търсещите спешна медицинска помощ след пиене на алкохол през последната година – 3,7% от анкетираните са признали, че са го направили.

Независимо от това, британците са малко по-малко под средното ниво на хората по света, които съжаляват за пиянството си – 18,5% срещу 20% в света.

Данните показват, че като цяло хората „преобладаващо обичат да се напиват“.

Въпреки че като цяло хората пият по-малко, тези, които все още го правят, пият по разрушителен за тях начин.

Изследователите отбелязват, че може би е време да се разработят принципите на “безопасна интоксикация”, които биха помогнали на тези, които без мярка консумират алкохол. За тях горната граница на нормите за консумация на алкохол може да изглежда незначителна, казват учените.

Въпреки че безопасното ниво на консумация на алкохол не е уточнено в принципите на Националната здравна служба на Великобритания, организацията съветва хората да не пият редовно повече от 14 единици алкохол на седмица, което е равно на около девет чаши вино.

Средно анкетираните са се напивали по 33 пъти през последните 12 месеца.

Участниците в анкетата от англоговорящите страни съобщават, че се напиват най-често (в Обединеното кралство 51 пъти през миналата година, в САЩ 50 пъти, в Канада 48 пъти и в Австралия 47 пъти), докато участници от южноамерикански страни съобщават за най-рядко пиянство като най-малък брой случаи са в Чили – 16 пъти годишно, а в Колумбия и Германия – по 22 пъти.

В световен мащаб участниците в анкетата, които са консумирали алкохол през последните 12 месеца, съобщават за съжаление, че са се напили средно в 20% от случаите, като най-високите нива на съжаление се съобщават сред жени на възраст над 24 години (24,2%), а и най-ниски стойности на този показател се наблюдава сред мъжете на възраст под 26 години (17%).

Жените над 25 години от немскоговорящите страни съжаляват, че най-често са се напивали (33%).

Анкетираните, които съобщават за високорискови модели на пиене (оценени от инструмента за скрининг на алкохола в СЗО, AUDIT), съжаляват, че са се напивали почти два пъти по-често (35%) от участниците с нискорисково пиене (19%).

Zdraven.bg не разполага с информация за държавите, чийто респонденти са допитани за алкохолните си навици, но предвид, че става дума за развити държави, предполагаме, че България не е включена в този анализ.

Снимка на алкохолик: Рех. център Москва