Българите вече предпочитат български храни

шопска салата

Българите вече купуват основно български храни.

Вътрешното потребление все повече се задоволява от суровини и храни, произведени в България. При млечните продукти стойностите достигат над 90%, а 99% от хлебната индустрия е благодарение на родните производители.

Това каза заместник-министърът на земеделието, храните и горите д-р Цветан Димитров по време на честването на Деня на хранителната промишленост на 23 ноември 2017 г.

Зам.-министър Димитров допълни, че от 2009 г. земеделската и хранителната промишленост имат положително външно търговско салдо, което нараства с всяка изминала година. През 2016 г. 1,2 млрд. евро повече храни и земеделски продукти са изнесени от страната, отколкото са внесени.

Зам.-министър Димитров посочи, че се наблюдава увеличение на предлагането на храни вътре в страната, като това е трайна тенденция, която показва, че българският бизнес в хранителната индустрия започва да има устойчив положителен тренд.

Нашите храни са достатъчно качествени и са предпочитани от производителите в Европа. За това говори обстоятелството, че над 75% от износа на храни и земеделски суровини е насочен към страните в Европейския съюз, каза още д-р Димитров.

Заместник-министърът подчерта, че през последните години се наблюдава усилена съвместна работа между държавата и бизнеса. Пример за това е внесеният в Народното събрание Закон за храните, който балансира между свободните пазарни отношения и държавното администриране и контрол. Той е изработен от всички представители на българската хранителна индустрия с помощ от Министерството на земеделието, храните и горите, Българската агенция по безопасност на храните и Центъра за оценка на риска по хранителната верига.

Снимка на шопска салата: Бисер Тодоров