България би се справила с епидемия

GHS индекс

Българското здравеопазване би реагирало адекватно при епидемия, сочи световна статистика.

Българското здравеопазване би реагирало адекватно, ако се случи епидемия, сочат данните за България на Индекса на глобалната здравна сигурност (GHS).

България се намира на 61 място в света от общо 195 държави. Индексът измерва способностите на здравните системи в света да се справят с евентуална епидемия. В контекста на разпространението на коронавируса данните стават особено актуални.

Според индекса най-добре подготвените държави са Америка, Канада, Австралия, Тайланд, Франция, Великобритания, Швеция, Финландия, Дания, Швейцария, Нидерландия, и Словения.

Косово, Сомалия, Френска Гвинея и Тайван изобщо не присъстват в световния индекс, което поставя под въпрос техните здравни системи и способностите им да реагират при извънредни ситуации.

В групата, в която попада и България, са повечето страни от Европа, Русия, Китай, както и някои части от Африка.

България има добро ниво на здравеопазването, сочи индексът. Той сравнява страната ни спрямо средните коефициенти за останалите страни от групата. Така например, ако средният коефициент на здравна превенция е 73, то у нас този показател е почти наполовина – 37.6. За сравнение в Румъния, например, показателят на същия индекс е 48.9, а в САЩ – 76.6. В установяването на болестите и поставянето на диагнози страната ни е на добро място – при международен индекс от 57, България разполага с 53.3.

Индексът сочи още, че Румъния, например, има по-високо ниво на здравна сигурност от България. Тя се нарежда на 60-то място сред 195-те страни. Преди България са и страни като Турция /на 40 място/, Армения /на 44 място/, Грузия /на 42 място/, дори Сърбия /на 41 място/. Преди нас са и Литва, Полша, Чехия, Латвия, Естония, Белгия и Чехия. Северна Македония е много назад в статистиката, като заема 90 място.

САЩ са на първо място по сигурност на здравеопазването в света. След тях се нареждат Обединеното кралство /на 2-о/, и Нидерландия, която е на 3 място. На четвърто е Австралия, а след нея – Канада.

Ако светът бъде обхванат от епидемия, най-лошо ще се справи екваториална Гвинея, която заема последното 195-о място в индекса.

Индексът представлява първата цялостна и сравнителна оценка на здравната сигурност на 195 страни в света, които спазват стандартите на Международните правила в здравеопазването, посочва агенция БГНЕС.

Индексът е проект на Инициативата за ядрена заплаха и Центъра за здравна сигурност на Джон Хопкинс – две организации, които се надяват с течение на времето да се стимулират промени в националната здравна сигурност на страните, а това да подобри международната способност за справяне с един от най-големите рискове в света: огнища на инфекциозни заболявания, които могат да доведат до глобални епидемии и пандемии.

Графика на световната карта на Индекса на глобалната здравна сигурност: Global Health Security Index