България №1 по смърт от инсулт в Европа


мозък

България заема първо място в ЕС по смъртност от инсулт.

Почти 1,1 милиона души в ЕС са умрели от инфаркт или инсулт през 2013 г., като България е на първо място при инсултите с 19,7 % от всички смъртни случаи.

Смъртните случаи от инфаркт в България са 12,2 % от всички. Това е под средните за ЕС стойности от 12,9 процента, съобщи европейската статистическа служба Евростат.

В Европейския съюз през 2013 г. от инфаркт са умрели 644 000 души, а от инсулт 433 000 души. Това са 21,6 % от всички смъртни случаи.

След 2000 г. обаче дялът на фаталните инфаркти и инсулти непрекъснато е намалявал – от съответно 16,6 и 11,5 процента от всички смъртни случаи, до 12,9 процента и 8,7 процента през 2013 г.

По възрастови групи най-застрашени са хората над 70 години, следвани от тези от 40 до 69 години. Най-голям е дялът на смъртните случаи от инфаркт в Литва – 36,7 процента и Латвия (28,9%), Словакия (27, 9%), Чехия (25,7″), Унгария (25,3%).

Най-малко – под 10 % от всички смъртни случаи са те във Франция (6%), Португалия (6,5%), Холандия (6,6%), Белгия (7,6%), Дания (7,9%), Испания (8,6%) и Люксембург (9,7%).

Що се отнася до смъртността от инсулт, след България е Румъния (18,7%), Латвия (17%), Хърватия и Литва (14,3%), Гърция (13,4%).

Най-малко са смъртните случаи от инсулт във Франция (5,7%), Дания (6,4%), Белгия и Германия (по 6,5%), Ирландия, Люксембург и Австрия (по 6,6%), Холандия (6,7%).

Най-голям е спадът на смъртността от инфаркт в сравнение с 2000 г. в Естония, Дания, Великобритания и Швеция. Тя се е увеличила в Литва, Чехия, Унгария и Хърватия. Намаляване има и на случаите на смърт от инсулт. То е най-голямо в Португалия, Естония, Чехия, Австрия и Люксембург.

Смъртните случаи от инсулт са се увеличили само в Литва (с 1,7 процентни пункта), България и Словакия (с 0,9 процентни пункта).

Снимка: Франклин Хейнен

loading...