Български организации, учени и производители против новото поколение ГМО в ЕС

ГМО

БВС подкрепя общата позиция на организации, учени и производители против новото поколение геномни продукти в ЕС.

Националният съвет (НС) на Българския ветеринарен съюз (БВС) взе решение да подкрепи общата позиция на организации, учени и производители (по инициатива на Сдружение АГРОЛИНК) за отхвърляне на предложението на Европейската комисия (ЕК) за нов регламент относно растенията, получени чрез нови геномни техники и произведените от тях храни и фуражи, изменящ Регламент (EС) 2017/625, съобщиха от екипа на БВС.

Управителният орган на Българския ветеринарен съюз проведе свое заседание, на което се запозна с материали по темата, единодушно заяви подкрепа на научните мотиви и застана изцяло в защита на обществените интереси.

„На 05.07.2023 г. Европейската комисия публикува законодателното си предложение за премахване на регулациите за новото поколение генетично модифицирани растения – нови ГМО или така наречените „нови геномни техники“ (НГТ). Предложението премахва изискванията за етикетиране, проверките за безопасност и всякакъв вид процедури за отговорност за новите ГМО. Ако това предложение на Комисията на ЕС бъде прието, потребителите, земеделските производители и преработвателите на храни вече няма да имат прозрачност дали растенията и храните, които отглеждат, купуват и консумират, съдържат нови ГМО или не. Комисията по същество казва, че рисковете от освобождаването на неизпитани нови ГМО в нашите полета и храна не се поемат от агробизнеса, а от потребителите, фермерите и природата“, отбелязват от БВС.

От БВС смятат, че растенията, получени чрез новите геномни техники трябва да бъдат регулирани както и досега по действащата в момента директива. Освен това настояват, че ЕС и националните правителства трябва да направят повече изследвания относно рисковете за здравето, околната среда и биоразнообразието, както и на социално-икономическите въздействия на новите ГМО, и разработването на общи методи за откриване. Ветеринарните лекари заявяват, че лицата, вземащи политически решения трябва да дадат приоритет на правата на потребителите и опазването на околната среда, здравето и икономическите интереси на България пред икономическите интереси на няколко мултинационални компании. Освен това всяка страна член на ЕС, като суверенна държава, да има право на собствени решения, свързани с култивирането и предлагането на пазара на генно-модифицирани семена, посадъчен материал и храна.

От БВС са категорични, че доброто бъдеще е свързано с разнообразно, опазващо природата земеделие и производство, което върви ръка за ръка с истинска защита на климата и околната среда. И настояват българското правителство, българските депутати в Европарламента и Народното събрание да отхвърлят проекта за нов регламент относно растенията, получени чрез нови геномни техники и произведените от тях храни и фуражи, проект, който променя Регламент (EС) 2017/625, казват в заключение от НС на Българския ветеринарен съюз.

Снимка, която олицетворява общата позиция на организации, учени и производители против новите ГМО: БВС