Български пощи също издават Европейска здравноосигурителна карта ЕЗОК

Български пощи

Български пощи вече издават Европейска здравноосигурителна карта ЕЗОК.

Български пощи вече издават Европейска здравноосигурителна карта ЕЗОК от стредата на ноември 2011 г., съобщиха от дружеството. С това значително се увеличават дистрибуторските пунктове на ЕЗОК в страната.

Издаването на Европейската здравноосигурителна карта ще се извършва по облекчена процедура. Това става в 276 пощенски станции на територията на цялата страна, чийто пълен списък може да се открие в сайта bgpost.bg.

Всеки гражданин с непрекъснати здравноосигурителни права има право на издаване на безплатна Европейска здравноосигурителна карта ЕЗОК. Това е документ, въз основа на който при престоя си в друга страна-членка на ЕС здравноосигурените лица могат да ползват спешна и неотложна здравна (медицинска и дентална) помощ според законодателството на съответната държава.

Подаването на заявления за ЕЗОК се осъществява по местоживеене. Гражданите имат право да подават заявления лично или чрез нотариално упълномощено лице само в областта, в която са регистрирани на постоянен адрес (съгласно данните по лична карта). Подаването на заявление и получаването на готовата карта се извършва в една и съща пощенска станция.

Необходимият формуляр се получава безплатно в съответните пощенски станции. Към попълненото заявление се прилага копие от личната карта на лицето, за което се издава ЕЗОК. За деца до 14 години и такива до 16 години, които нямат лични карти, се представя акт за раждане и личната карта на единия от родителите, като се оставят копия от двата документа.

ЕЗОК

Предаването на ЕЗОК се извършва чрез личен подпис на заявителя върху физическото копие на заявлението, гарантиращ получаването на картата. Ето останалите пунктове, където се издава Европейска здравноосигурителна карта ЕЗОК

Срокът за издаване на Европейска здравноосигурителна карта е 15 дни от подаване на заявлението.