Важно за половата инфекция с човешки папиломен вирус при мъжете и жените

Заразяването с човешкия папиломен вирус става по полов път, но наблюдения сочат, че докато при жените той персистира и води до сериозни поражения, при голяма част от мъжете инфекцията изчезва в рамките на година.

Човешкият папиломен вирус е причинителят на генителните брадавици – отдавна известен факт. В последните години се акцентира и на ролята му в генезата на рака на маточната шийка, както и създадената по този повод ваксина.

Предвид сексуално-трансмисивното естество на инфекцията, специалисти от Флорида са обърнали повече внимание на особностите при мъжа и жената. Проведено е проспективно проучване сред 290 мъже на възраст между 18 и 44, набрани чрез реклама с помощта на всякакви медии. Те са изследвани и проследени в продължение на 15 месеца и половина.

В началото 30% са били заразени с човешки папиломен вирус, а 12 месеца по-късно процентът е паднал на 29,2. По време на проучването около половината от участницит са се инфектирали с вируса, включително с такъв с онкогенен потенциал, но в 75% от случаите данните за инфекция са изчезвали.

В момента текат изследвания относно приложението на ваксината срещу човешкия папиломен вирус при мъже и ролята на такива мерки в ограничаване заразяването с него при полов контакт с мъж носител, съобщи изданието Пулс.

Снимка: Katie Tegtmeyer