Вече проверка на здравните вноски по телефон


Вече в България може да се прави проверка за здравна вноска и по телефон, съобщиха от държавната институция.

От 17 март 2010 г. всеки българин може да си провери здравноосигурителния статус по телефона на цената на един градски разговор от цялата страна. Това става на телефон 0700 18 700, съобщиха от НАП.

Услугата е напълно автоматизирана и изисква само въвеждане на ЕГН чрез клавиатурата на телефона. Компютърната система извършва справка в реално време и произнася по телефона дали проверяващият има непрекъснати здравни права.

Системата дава данни и за всички месеци и години, за които не са платени здравните вноски. Справката за здравен статус по телефона работи седем дни в седмицата, 24 часа на ден.

Технологията на проверката включва набиране на телефона на НАП 0700 18 700. След това се избира категорията Осигуряване от главното меню, следва избор на услугата Справка за здравен статус, след което гражданинът трябва да въведе своя ЕГН, обяснява dariknews.bg.

Системата генерира автоматично гласово съобщение, което обадилият се чува в момента.

Информационният център на НАП дава отговори на въпроси за деклариране и плащане на данъци и осигуровки. На телефон 0700 18 700 гражданите могат да получат съвет как да платят здравните си вноски и да възстановят загубените си права. Цената на обаждането е един градски разговор за обаждащите се от стационарен телефон или по стандартната тарифа на съответния мобилен оператор.

Снимка: sxc.hu

loading...