Вече тримесечни рецепти за лекарства за редки болести

В България въведоха тримесечни рецепти за лекарства за някои редки болести.

От 15 май 2013 г. с последните промени в Позитивния лекарствен списък влизат в сила тримесечните рецепти за лекарства, изписвани на пациенти с редки заболявания по линия на Националната здравна каса.

Досега те трябваше да посещават всеки месец личния си лекар, за да им напише рецепта, с която да купят лекарствата си за 30 дни, съобщава Национален алианс на хората с редки болести.

Тримесечните рецепти ще улеснят както гражданите, така и личните лекари, които ще могат да изписват медикаменти в количества за до 90 дни.

Рецептата има три отрязъка – А, В и С. На всеки от тях ще бъде изписана датата, на която пациентът трябва да отиде до аптеката, за да си купи лекарствата. Това ще става на три пъти.

Отделните отрязъци се изпълняват в срокове, считани от датата на издаване на рецептата – до 15 календарни дни за отрязък А, от 30 до 45 дни за отрязък B и от 60 до 75 дни за отрязък C.

Заболяванията, за които се изписват вече тримесечн ирецепти за лекарство са: акромегалия, бета таласемия, болест на Гоше, болест на Уилсън, болест на Фабри, вроден дефицит на други фактори на кръвосъсирването, вроден дефицит на фактор VIII, вродени дефицити на кръвосъсирването, идиопатична пулмонална хипертония, склеродермия, имунодефицити, кистозна фиброза, нарушения на урейния цикъл, хипопитуитаризъм, синдром на Прадер Вили, синдром на Търнър.

Снимка: Maria Kaloudi