Вредата от наднормено електромагнитно поле

електроуред

Каква вредата ни нанася обкръжаващото ни наднормено електромагнитно поле?

Не е добре за организма ни да спим до контакт, особено ако е включен електроуред, защото се излъчва електромагнитно поле. То може да е над нормата и да предизвика болести, сред които и някои видове рак на централната нервна система и дори левкимия при децата.

Данните са съобщени от ст. н. с. Мишел Израел на конференция по биомедицинска физика и инженерство, публикувани от вестник 24 часа.

Констатират се и случаи на рак на гърдата при жени, които упражняват професия в различни сектори на електрониката и енергетиката, както и електрическия транспорт.

Причината е в свръхнискочестотните полета. Те се излъчват от турбини, генератори, електропроводи з ависоко и средно напрежение, а също и от електроуредите в бита като сешоари, перални, прахосмукачки и хладилници. До заболяване обаче може да се стигне само ако са над определен праг.

Няма обаче начин да проверим дали сешоарът вкъщи излъчва стойност над нормата и ни разболява. В България законодателството не е хармонизирано с това на Европейския Съюз в това отношение и няма изисквания и методики за извършването на такъв контрол.

На свръхнискочестотните полета в момента се преписва трикратно нарастване на болните от рак от 1980 година насам.

Работещите в телевизионни станции и с радари са застрашени от перде на окото, както и влошаване на репродуктивната способност.

Снимка: Анди Смит