Времето пред екран се отразява трайно върху детския мозък

дете със смартфон

Екранното време се отразява трайно върху детския мозък.

Времето, прекарано със смартфон, в игра на видеоигри или гледане на телевизия, оказва значително дългосрочно въздействие върху мозъчната функция на децата, установиха учени, цитирани от БТА.

Изследователите са анализирали данни от 33 глобални проучвания, в които е използвана технология за невровизуализация, за да се измери въздействието на цифровите технологии върху мозъка на деца на възраст до 12 години. Техните изводи са публикувани в онлайн изданието „Early Education and Development“ на 16 ноември 2023 г.

Те установиха, че времето, прекарано пред екрана, води до промени в префронталната кора на мозъка, която отговаря за паметта и способността да се планира или да се реагира гъвкаво на ситуации. То повлиява и на париеталния лоб, който помага на хората да обработват допир, натиск, топлина, студ и болка. Засегнат е и темпоралният лоб, който е важен за паметта и езика.

Резултатите показват, че прекомерното време, прекарано пред екрана, може да има потенциално отрицателно въздействие върху когнитивното развитие на детето.

Учените от Университета по образование в Хонконг са анализирали резултати от изследвания за използването на цифрови технологии от децата и развитието на мозъка, публикувани между януари 2000 г. и април 2023 г.

Участниците най-често са използвали екранни устройства, като например смартфон, следвани от видеоигрите.

Изследователите са стигнали до заключението, че ранният цифров опит има “значително въздействие върху формата на детския мозък и неговото функциониране”, което се счита за предимно отрицателно.

„Това изследване има значително значение за практическото усъвършенстване и формирането на политики“, казва водещият автор д-р Дандан Ву от Университета по образование в Хонконг. „На първо място, както педагозите, така и лицата, полагащи грижи за деца, трябва да признаят, че когнитивното развитие на подрастващите може да бъде повлияно от техния цифров опит. В този смисъл те трябва да предоставят подходящи насоки, участие и подкрепа за използването на цифрови технологии от децата.“

Учените заявиха, че ще са необходими допълнителни проучвания, за да се установи как времето, прекарано пред екрана, влияе върху структурата и функциите на мозъка.

Снимка на дете със смартфон: 46173 / Pixabay