Дезинфектанти правят бактерии резистентни

Химичните вещества, използвани в ежедневието за дезинфекция, могат да направят бактериите устойчиви на тези препарати.

Според доклад, ниските концентрации на химичните дезинфектанти предразполагат полирезистентният вече бактерий Staphylococcus aureus да се справя с токсичните вещества, а това би допринесло и за още по-изразена устойчивост към антибиотици.

Различни химикали намират приложение у дома, в здравни заведения, за дезинфекция, за стерилизация на помещения, уреди, инструменти и др, включително и кожна повърхност. При правилно дозиране т.нар. биоциди, унищожават микроорганизмите. В ниски количества обаче те се адаптират към тях.

Според микробиолози Staphylococcus aureus притежава механизъм, чрез който с помощта на белтък преносител, токсични вещества могат да бъдат извеждани от клетката. Той е наблюдаван по отношение на антибиотици. Сега учените насочват вниманието си към резистентността към дезинфектанти.

Техните изследвания сочат, че излагането на ниски концентрации от химичните вещества води до мутации в гените и увеличаване броя на споменатите транспортни белтъци. Високият им брой може да спомогне за отстраняване едновременно с това и на антибиотици, което би опорочило терапията. Правят се опити за създаването на инхибитори на тези ‘помпи’, с което се очаква да намалее и резистентността, съобщи агенция БГНЕС.

Снимка: Stephanie Carter