Децата в София дишат мръсен въздух и в класната стая, и в училищния двор

Европейско изследване установи високи нива на фини прахови частици, въглероден и азотен диоксид в класните стаи и учулищните дворове в София.

Въздухът в класните стаи на столичните училища понякога дори е по-мръсен, отколкото на двора.

Това показва изследването По-чист въздух, по-здрави деца на неправителствената организация Health and Environment Alliance (HEAL) в Брюксел с български партньор е сдружение Въздух за здраве, публикувано на 18 септември 2019 г.

Оказва се, че рискът за здравето на децата е голям дори когато не са на улицата, в близост до автомобилния трафик, а стоят на чиновете си.

Анализът е направен в осем начални училища в София с общо 6400 ученици, като учебните заведения са разположени както в центъра, така и в периферията на града. Докладът за София е наличен както на английски език, така и на български.

Това е част от по-голяма гражданско-научна инициатива за мониторинг, която имаше за цел измерването на замърсителите на въздуха в открити и закрити пространства в 51 училища в шест града в Европейския съюз със записани в тях 19 825 деца.

В София в обхвата на изследването са включени класните стаи на 8 училища с общо 6400 ученици, като учебните заведения са разположени както в центъра, така и в периферията на града.

Изследваните училища в София са 26. СУ “Йордан Йовков”, 75. ОУ “Тодор Каблешков”, Професионална гимназия по телекомуникации, Национална природо-математическа гимназия “Акад. Любомир Чакалов”, а другите четири учебни заведения са поискали да останат анонимни, като проучването е обхванало над 6400 ученици.

Освен в София изследването е проведено в още няколко столици в Европа – Берлин, Варшава, Лондон, Мадрид и Париж.

В София мониторингът отчете особено високи стойности на прахови частици на открито и на закрито в някои училища. Установено бе и наличието на азотен диоксид в и извън всички участващи в проекта училища, което показва необходимостта от справяне с проблема със замърсяването, причинено от трафика.

Замърсяването на въздуха с прахови частици в и извън класните стаи в София подчертава спешната необходимост от действия по отношение на чистотата на въздуха.

Данните от различните градове обаче не са съвпоставими, тъй като са събирани през различно време от годината и градовете имат различно географско положение, отбеляза д-р Александър Симидчиев от “Въздух за здраве”. “Замърсяването на околната среда не е политически проблем, а здравен”, заяви д-р Симидчиев и допълни, че при здравните проблеми има технология на решаването, при която се ползват различни източници на информация и така се слага техният край.

Изследването е направено от средата на март до средата на април, т.е. стойностите не са най-високите, тъй като пиковете в столицата ни са през зимата. Данните показват, че в някои училища средната измерена стойност на азотен диоксид (NO2) по време на 4-седмичния период на мониторинг е била 30µg/m3 в класната стая и 32µg/m3 на входа на училището. Това е много близо до допустима годишна пределна стойност на ЕС и установената от Световната здравна организация (СЗО) ориентировъчна стойност за NO2 – 40µg/m3.

По-интересното е, че в две от училищата средната концентрация на NO2 в класната стая е била 30 µg/м3, докато навън е била по-ниска – 22 µg/м3. Обяснението е, че външното замърсяване прониква в помещенията в сградата и по-трудно се разсейва.

Над допустимите норми са били концентрациите на фини прахови частици с размер 2.5 микрона (ФПЧ2.5). В едно от училищата тяхната стойност е стигнала 71µg/м3 на входа му и 43 µg/м3 в класната стая. В друго пък вътре концентрацията на ФПЧ2.5 е била 45 µg/м3. В същото време среднодневната пределна стойност според СЗО, която не трябва да се превишава повече от три дни в годината, е 25µg/м3.

Рисковете от замърсяването при децата са сериозни, тъй като те могат да се разболеят не само когато са малки, но и десетилетия по-късно, уточни Ан Щауфер от Health and Environment Alliance. Тя даде пример с Лондон като град, в който се отделя специално внимание на влиянието на този проблем именно върху децата. “Кметът на Лондон провежда текущо разследване на 50-те най-замърсени училища в града и търси решения”, каза тя, като допълни, че при едно от училищата вече е въведено постоянно затваряне на улица, за да се ограничи замърсяването от автомобилния трафик. “Това показва, че когато има достатъчна информираност и политическа воля, може да се случат много неща” обобщи Щауфер.

Докладът препоръчва борбата със замърсяването на въздуха в училищата и другите детски заведения да стане национален приоритет. Според тях трябва да се изпълнява повече мониторинг на замърсителите, сред които NO2 и ФПЧ, но и да се обучават децата повече за замърсяването.

Снимка на класна стая в 75. ОУ “Тодор Каблешков” в София: ou75sofia.com