ЕЗОК вече и по интернет

Здравноосигурените българи вече може да подават заявление за ЕЗОК по интернет.

От юни 2014 г. осигурените българи вече могат да подават документите си за европейска здравна карта ЕЗОК онлайн.

Картата ЕЗОК гарантира правото на безплатна спешна и неотложна помощ в Европейския съюз, Македония, а от 1 юни 2014 г. – и в Сърбия.

Осигуреният ще трябва само да отиде в посочения от него офис, за да си вземе картата. Изработването става в срок до 15 дни.

Информационната система включва електронните здравни досиета на хората и всички публични регистри, информационни бази от данни и системи, за които е предвидено в нормативен акт, че се водят от МЗ и неговите второстепенни разпоредители с бюджет, от лечебни и здравни заведения, НЗОК и от лицензираните застрахователни дружества. Пациентите ще имат безвъзмезден достъп до електронните си здравни досиета, съобщава btv.