Експерти започват работа по създаването на Национален антираков план

Национален антираков план

За първи път в българското здравеопазване започва създаването на програма за превенция от онкологични заболявания.

Работна група с участието на представители от експертни медицински съвети към министъра на здравеопазването, водещи специалисти в сферата на онкологичните и хематологични заболявания, представители на пациентски организации и на фармацевтичната индустрия започна работа по изготвянето на Национален антираков план.

Това съобщиха от министерството на здравеопазването на 18 юни 2021 г.

Експертите в работната група са единодушни, че едно от най-важните неща, което трябва да е водещо в националния антираков план, е ранното откриване на онкологичните заболявания. За целта е необходимо да има добри скринингови програми, в които да са включени медицинските специалисти и от извънболничната медицинска помощ.

Националният антираков план ще е съобразен и с доказано работещи вече програми в други страни и най-вече с Eвропейския план за борба с рака, в който е отбелязано, че всяка година 3.5 милиона души в ЕС са диагностицирани с рак, като смъртните случаи, предизвикани от това заболяване, са 1.3 милиона.

Експертите от работната група ще изготвят своите предложения.

Zdraven.bg припомня, че България е единствената държава в Европейския съюз, която няма изградена програма за превенция от рак.