ЕК: Втора вълна от коронавирус е неизбежна

Европа

Европейската комисия укрепва готовността на ЕС с оглед на бъдещи епидемични взривове.

„Втора вълна на епидемията от Ковид-19 е неизбежна, заяви еврокомисарят по здравеопазването Стела Кириакидис. Важно е при следваща карантина да се подходи по-умно“, обяви зам.-председателят на Европейската комисия Маргаритис Схинас на съвместна пресконференция по повод мерките, които комисията предлага по този въпрос на 15 юли 2020 г.

„Националните противоепидемични мерки трябва да бъдат съобразени с особеностите на населението, включително културологични, за да има обществено доверие“, посочи той. „Това не е най-светлият час за ЕС“, заяви Схинас по повод липсата на приложение на досегашните препоръки на комисията.

Първоначално правителствата в ЕС действаха под натиска на невиждана криза. По-късно те осъзнаха взаимосвързаността, нуждата единният пазар да снабдява хранителните вериги, сезонните работници да могат да пътуват, държавите заедно да купуват лекарства и предпазни средства, отбеляза той. Всяка година сезонният грип създава натиск над европейските здравни системи, затова призоваваме държавите в ЕС да обмислят действия това да се предотврати, например с повишен достъп до ваксини, с по-ранно начало на кампаниите за ваксиниране и с разширяване на обхваната на тези кампании, с обществени поръчки за снабдяване с лекарствени изделия. Скоро се очакват насоките за това от Европейската агенция за предотвратяване и надзор на заболяванията, посочи Схинас.

Няма държава от ЕС, където епидемията да е изчезнала, заяви Кириакидис. Тя уточни, че още преговаря с производителя на лекарството ремдесивир, което ускорява възстановяването от новата заразна болест. По нейните думи лекарството е доставено в ЕС, а новите количества, които сега се договарят, ще бъдат разпределени между европейските държави според нуждите.

Европейската комисия вече представи незабавни краткосрочни мерки за укрепване на готовността на европейските здравни системи за нова вълна от Ковид-19. От самото начало Комисията координира обмена на информация и препоръки по отношение на трансграничните действия и мерки в здравната област. Необходима е непрекъсната бдителност и готовност за бърза реакция от страна на Комисията и на държавите членки, за да се гарантира че разпространението на вируса може да бъде овладяно, а новите общи ограничения на свободата на движение – избегнати.

Съобщението се съсредоточава върху всички действия, необходими за повишаване на готовността, включително тестване и проследяване на контактите, подобряване на наблюдението на общественото здраве и разширяване на достъпа до медицински мерки за противодействие, като например лични предпазни средства, лекарства и медицински изделия. Действията включват и мерки за осигуряване на капацитет за бързо реагиране в областта на здравното обслужване, нефармацевтични мерки за противодействие, подкрепа за малцинствата и уязвимите лица, както и дейности за намаляване на бремето, свързано със заболяването от сезонен грип.

Необходима е непрекъсната бдителност и готовност за бързи действия от страна на комисията и на държавите от ЕС, за да може разпространението на болестта да бъде овладяно, а новите общи ограничения на свободата на движение да бъдат избегнати, се посочва в съобщението на ЕК.

Комисията препоръчва разширяване на обхвата на тестването, засилване на проследяването на контактите и на надзора от страна на органите в областта на общественото здравеопазване с цел набелязване на огнищата и ограничаване на разпространението на заразата. Комисията приема и решение за укрепване на съвместимостта на мобилните приложения за проследяване на заразените и предупреждаване между държавите в ЕС.

ЕК препоръчва осигуряване на безпроблемно снабдяване с лични предпазни средства, лекарства и медицински изделия чрез механизми като съвместни процедури за възлагане на поръчки при извънредни ситуации и стратегически запаси на ЕС.

Препоръчва се поддържане на бърз достъп до капацитет за бързо реагиране в областта на общественото здраве, без да се пренебрегват други области на здравеопазването, включително чрез финансова подкрепа за транспортирането на медицински персонал и пациенти между държавите членки и координиране на разполагането на екипи и оборудване за спешна медицинска помощ в държавите, подали искане за това посредством механизма на ЕС за гражданска защита.

Целеви и локализирани нефармацевтични мерки, основани на научни изследвания и доказателства, както и своевременен обмен на информация относно ефективността на повторно въведените мерки, са също сред приоритетите на ЕК.

Заложена е също подкрепа за уязвими групи като възрастните хора, лицата със съпътстващи здравословни проблеми и маргинализираните лица, посредством споделяне на най-добри практики за тестване, грижи и лечение, включително в областта на психичното здраве и психосоциалната подкрепа.

Намаляване на бремето, свързано със заболяването от сезонен грип, за да се избегне допълнителен натиск върху вече претоварените здравни системи, посредством увеличаване на ваксинационното покритие и други средства, като например осигуряване на допълнителни национални процедури за възлагане на обществени поръчки за противогрипни ваксини, посочва също ЕК.

„Вече знаем повече за вируса, но е наш дълг да останем бдителни и да продължим да действаме превантивно. С набора от мерки, представени днес, се цели да се окаже противодействие на появата на евентуални нови огнища на COVID-19. Въз основа на поуките от изминалите месеци ние извършваме предварително планиране, за да избегнем импровизациите, да укрепим готовността си във всички направления, да запазим единния пазар и основните му свободи и да улесним пътя към социално-икономическото възстановяване в целия ЕС“, каза още Схинас.

Стела Кириaкиду, комисар по въпросите на здравеопазването и безопасността на храните, заяви: „Извървяхме дълъг път от началото на пандемията от COVID-19, но вирусът все още продължава да се разпространява. Необходими са бдителност, готовност и координация, за да предотвратим появата на големи огнища. Днес ние призоваваме държавите членки да предприемат решителни съвместни действия за защита на нашите граждани и се ангажираме да подкрепим усилията им. Наша отговорност е да осигурим пълна готовност. Нека останем бдителни.“

Пандемията от COVID-19 оказа безпрецедентен натиск върху всички държави от ЕС и в целия свят. В редица държави вирусът се разпространи масово сред населението. ЕС и неговите държави членки въведоха мерки за смекчаване на социално-икономическите въздействия, като например поддържане на функционирането на вътрешния пазар, подкрепа за транспортния сектор и сектора на туризма, защита на заетостта и подкрепа за медицинските услуги за уязвими групи от населението. Освен това Комисията издаде препоръки за пътуване и мерки по границите, необходими с цел да се защити здравето на нашите граждани, като същевременно се запази вътрешният пазар.

Държавите членки все повече координират своите ответни реакции, което е абсолютно необходимо, за да се гарантира, че епидемиологичната обстановка в целия ЕС остава под контрол. Мерките в областта на общественото здраве, предприети от държавите, спомогнаха за намаляване на броя на новите инфекции до поносимо за здравните системи ниво. Това от своя страна позволи постепенното премахване на различните наложени ограничения и възобновяването на повечето дейности под ръководството на Европейската пътна карта за премахване на противоепидемичните мерки във връзка с коронавируса.

Вирусът не се спира на границите на ЕС. Комисията ще продължи да координира действията си с други глобални участници, включително ООН и СЗО, за да се осигури необходимата международна реакция на тази глобална заплаха за здравето, включително равен достъп до ваксина COVID-19.

Колаж: Герд Алтман