ЕК отпуска на България 20 млн. евро за здравеопазване

сграда на Европейската комисия

Европейската комисия отпуска на България над 20 млн. евро в подкрепа на здравеопазването ни.

Европейската комисия (ЕК) съобщи на 25 юни 2020 г., че отпуска на България над 20 милиона евро по политиката на сближаване. Предвижда се средствата да послужат за системата на здравеопазването в усилията за преодоляване на последиците от епидемията от Ковид-19.

С осигурените средства ще бъдат купени ново оборудване, животоспасяващи лекарства и лични предпазни средства, както и 377 апарата за обдишване, над два милиона маски и 177 хиляди комплекта за изследване.

Неизползвани средства от фонда на ЕС за регионално развитие се пренасочват към здравеопазването, пояснява ЕК, цитирана от БТА. По тази програма ЕС вече е осигурил 71 млн. евро за спешните здравни грижи у нас, се отбелязва в съобщението. Средствата са били вложени за обновяване на над 230 спешните отделения и за купуване на 400 нови линейки.

От 2014 г. досега ЕС е осигурил на България 7.4 милиарда евро по политиката на сближаване. Общо 88.5 милиона евро ще послужат за оборотни средства за по-малките фирми и за самонаети от всички отрасли на икономиката, 327 милиона евро ще бъдат предоставени безвъзмездно на дружествата, 150 милиона евро ще бъдат за дялови инвестиции.

За програми за временна заетост се осигуряват 130 милиона евро, 30 милиона евро са за допълнителни възнаграждения и наемане на 14,000 здравни и други служители, както и за покриване на разходите за обучение, превоз, храна и лични предпазни средства, 23 милиона евро са допълнителна помощ за 30,000 възрастни хора, както и уязвими граждани.

Снимка на сградата на ЕК в Брюксел: facebook.com/EuropeanCommission