ЕП улесни донорството и трансплантацията на органи


Хората, които се нуждаят от трансплантация на орган, вече ще чакат по-малко за намирането на дарител, след като депутатите в Европарламента одобриха законодателството на ЕС, определящо стандартите за качество и безопасност на човешките органи за трансплантация, съобщиха от институцията.

Директивата покрива всички етапи на процеса от донорството до трансплантацията и улеснява сътрудничеството между държавите членки.

През последните 50 години трансплантацията на органи се превърна в установена световна практика и често е единственото възможно лечение за определени заболявания. Въпреки това, чакащите за трансплантация са много. Понастоящем 56 000 пациенти в ЕС чакат да се намери подходящ донор на орган, като всеки ден 12 души умират в очакване, за съжаление.

Общите стандарти на ЕС за качество и безопасност имат за цел да улеснят донорството, трансплантацията и обмяната на органи между държавите членки.

Ключова стъпка според новото законодателство е определянето на компетентен орган във всяка държава членка, който да отговаря за качеството и безопасността на човешките органи, предназначени за трансплантация. Този орган трябва да определи правилата за всички етапи в процеса (от даряването до трансплантацията или унищожаването на органите), основаващи се на стандартите за качество и безопасност, фиксирани в директивата. Държавите членки могат да запазят или да въведат по-строги правила, отколкото предвидените в директивата.

Текстът на директивата определя също така минималната информация, която по правило трябва да бъде събирана за всяко даряване на орган, като са възможни изключения от това правило при “неотложни ситуации с опасност за живота”, когато “очакваните ползи за реципиента надвишават рисковете, свързани с непълните данни”. Законодателството изисква държавите членки да гарантират, че участващият медицински персонал притежава необходимите квалификации и компетенции.

Държавите членки трябва да гарантират възможно най-високо ниво на защита на живите донори. Даряването на човешки органи от починали или живи донори трябва да бъде “доброволно и неплатено”, но “принципът на безвъзмездност не възпрепятства живите донори да получават обезщетение, при условие, че то бъде строго ограничено до възстановяване на разходите и неудобствата, свързани с даряването”.

Държавите членки трябва да забранят рекламите за търсене или наличност на човешки органи, ако това се прави с цел финансово облагодетелстване. Страните от ЕС могат да сключват споразумения с европейски организации за обмен на органи, както и да им делегират извършването на дейности, свързани с обмяната на органи.

Държавите членки ще разполагат с две години след влизането в сила на директивата за нейното въвеждане в националното законодателство.

Снимка: sxc.hu

loading...