ЕС: ГМО храни България не може да отказва

ГМО домат

България няма право да откаже разпространението на ГМО храни в търговската си мрежа, реши Европейският Парламент.

Страните-членки на Европейския Съюз, в т.ч. България, нямат право да отказват да внос и продажба на територията си ГМО храни, които ЕС вече е разрешил.

Европейският парламент отхвърли възможността отделните страни в Европейския съюз да могат да забраняват вноса на своя територия на одобрени в съюза ГМО храни или фуражи.

Предложението е на Европейската комисия, но беше критикувано както от парламента, така и от неправителствени организации, защото би довело до въвеждането на граничен контрол в съюза.

Европейската комисия предложи страните членки да могат да забраняват вноса и използването на тяхна територия на генетично модицифицирани хранителни съставки. В рядък пример за единство и евродепутатите, и търговски и природозащитни организации се обявиха против предложението.

Аргументите бяха, че забраната може да доведе до фрагментиране на пазара и ще наруши приниципа на свободно движение на стоки в Европейския съюз. Не е ясно и чисто практически как би могъл да се осъществява контролът при положение, че между много държави няма граници. Предложението за отхвърляне идеите на Комисията беше подкрепено от 577 депутати, 75 бяха против и 38 – въздържал се, съобщава кореспондентът на БНТ в Брюксел Владислав Велев.

Сега Европейската комисия има право да разрешава – след научен анализ – вноса на генномодифицирани продукти за използване за храна и фуражи, както и отглеждането им в Европейския съюз.

Одобрени за внос са над 60 генномодифицирани продукти, главно от Северна и Южна Америка.

Разрешена за отглеждане на територията на ЕС е само един сорт ГМО царевица. Много хора имат опасения за безопасността на подобни продукти, но те са важни за производството на богати на протеини фуражи.

Отхвърлянето на предложението от Европейския парламент означава, че Комисията трябва да го преработи или да се откаже от него.

Снимка: Лаура Нубук