>

ЕС ограничава опасностите за здравето от шума от MP3 плейърите

ЕС ограничава с директиви опасностите за здравето от шума от MP3 плейърите.

Потребителите ще могат да се възползват от нови фабрични настройки на персоналните музикални плейъри, с които излагането на звука ще бъде на безопасни нива, както и от ясни предупреждения относно вредните ефекти от прекаленото излагане на силен звук благодарение на приетото днес от Европейската комисия решение, съобщава europa.eu.

През октомври 2008 г. Научният комитет на ЕС по възникващи и идентифицирани нови здравни рискове 1 предупреди, че слушането на персонални музикални плейъри със силен звук през продължителен период от време може да доведе до трайни увреждания на слуха. При 5—10 % от хората има опасност от трайна загуба на слуха. Това са хората, които обикновено слушат музика повече от 1 час дневно при силно увеличен звук. Смята се, че близо 10 милиона от хората в ЕС може да са изложени на риск. Днес Европейската комисия предостави мандат на Европейския комитет за електротехническа стандартизация (CENELEC) за изготвянето на нови технически стандарти за безопасност.

Европейският комисар по въпросите на потребителите Меглена Кунева заяви: Лесно е да усилиш звука на МР3 плейъра до нива, които могат да увредят слуха, особено когато си на шумна улица или в градския транспорт. А истината е, че особено младите хора, които понякога слушат с часове силна музика всяка седмица, нямат представа, че излагат слуха си на риск. Може да изминат години, преди слуховото уреждане да се прояви и тогава просто вече е твърде късно. С тези стандарти ще се въведат малки технически промени в плейърите, така че да са фабрично настроени нормалната им употреба да е безопасна. Ако потребителите пожелаят да променят фабричните настройки на звука, те ще могат да го сторят, но ще има ясни предупреждения за риска, който поемат.

Съществуващите стандарти на ЕС не определят горна граница на силата на звука, нито налагат някакво специално означение по отношение на нивата на шум, но изискват наръчникът с инструкции да съдържа предупреждение за вредата от излагането на звук с голяма сила.

Какво могат да направят потребителите? Ползващите персонални музикални плейъри вече могат да вземат някои много практични предпазни мерки като например да проверят дали максималната сила на звука на устройството може да бъде настроена на по-ниски нива или ръчно да намалят силата на звука и в интерес на слуха си да внимават да не използват музикалния плейър в продължение на много часове.

През последните години продажбите на персонални музикални плейъри рязко нараснаха, особено при MP3 плейърите. Според оценките между 50 и 100 милиона души в ЕС ежедневно слушат такива устройства. Според проведени изчисления, през последните четири години продажбите на дребно варират между 184 и 246 милиона за всички преносими аудио устройства и между 124 и 165 милиона за MP3 плейърите. В рамките на ЕС милиони хора използват ежедневно персонални музикални плейъри, а ако ги използват неправилно, се излагат на опасност от увреждане на слуха.

Снимка: sxc.hu