ЕС разреши нови насекоми в храните

ястие от насекоми

От 24 февруари 2023 г. в ЕС вече се разрешава добавянето на насекоми в храните.

Нов закон разрешава добавянето на насекоми в храните на територията на ЕС.

Насекомите са идеалният отговор за много проблеми в хранително-вкусовата промишленост, твърдят почитателите им. Насекомите са лесни за отглеждане, имат високо съдържание на хранителни вещества (подобно на пилешко, говеждо, риба или свинско), а освен това са вкусово неутрални.

Повече от 2 млрд. души по света ядат насекоми, основно в Азия. Техните любители в Европа също се увеличават.

От 24 февруари 2023 г. е в сила нов закон на ЕС. Официално вече домашните щурци (Acheta domesticus) могат да се използват в храната и да се консумират замразени, изсушени, на паста или на прах. Предвидено е да се предлагат на пазара като хранителна съставка в редица хранителни продукти за масовото население. Продуктът от скакалци може да се добавя в хлебчета, бисквити, макаронени изделия.

От 25 февруари 2023 г. това вече се отнася и за ларвите на брашнен бръмбар (Alphitobius diaperinus).

Регламентът за новите храни се отнася само до одобрението на даден продукт след строга научна оценка, направена от Европейския орган за безопасност на храните (EFSA). Органът проверява, в светлината на наличните научни доказателства, че храната не представлява риск за безопасността на човешкото здраве.

Очаква се Европейската комисия да даде разрешения за включването на още осем насекоми като храна, които подлежат на оценка на безопасността от EFSA.

Преди този момент в ЕС има разрешени три насекоми – „изсушена ларва на Tenebrio molitor“, „замразена, изсушена и прахообразна форма на ларва на Tenebrio molitor“, „замразена, изсушена и прахообразни форми на Locusta migratoria“ и „замразени, сушени и прахообразни форми на Acheta domesticus“, съгласно регламента за новите храни.

Имаше съмнения сред държавите-членки дали цели насекоми са били обхванати от предишния Регламент за новите храни. Тази несигурност беше изяснена от решението на Европейския съд (1 октомври 2020 г.), което заключава, че цели насекоми не попадат в обхвата на този регламент и следователно могат да бъдат пуснати на пазара без разрешение преди пускане на пазара.

На свой ред настоящият Регламент за новите храни, приложим от 1 януари 2018 г., изрично разглежда целите насекоми като нови храни, които следователно трябва да получат одобрение.

Според Организацията по прехрана и земеделие към ООН (FAO) насекомите като храна се очертават като особено актуален въпрос през XXI. век поради нарастващите цени на животинския протеин, несигурността на храните, влиянието върху околната среда, нарастването на населението и нарастващото търсене на протеин сред средната класа. Следователно трябва да се намерят алтернативни решения на конвенционалното животновъдство. Така консумацията на насекоми допринася положително за околната среда и за здравето и поминъка.

FAO също така посочва, че насекомите са високо питателна и здравословна храна с високо съдържание на мазнини, протеини, витамини, фибри и минерали. Следователно те са алтернативен източник на протеини, улесняващ преминаването към здравословни и устойчиви диети.

Засега насекомите като храни представляват много малка пазарна ниша в ЕС. Ползите за околната среда от отглеждането на насекоми за храна се основават на високата ефективност на преработването на храната от насекоми, по-малкото емисии на парникови газове, по-малко използване на вода и обработваеми земи и използването на биоконверсия на базата на насекоми като пазарно решение за намаляване на хранителните отпадъци.

Снимка на ястие от насекоми в Тайланд: Talpa / Pixabay