ЕС слага по-високи данъци върху тютюна за ограничаване на пушенето

По-високият минимален акциз ще намали търсенето на цигари с 10 % до 2014 година.

Минималните данъци, с които страните от ЕС трябва да облагат продажбите на цигари и тютюневи изделия, постепенно ще нараснат по предложение на Европейската Комисия, целящо намаляване на тютюнопушенето и контрабандата.

Цените на цигарите ще скочат с поне 20% в 11 страни в резултат от предложение на Комисията за намаляване на различията между данъците върху тютюна в страните от ЕС.

Предложението е част от пакет мерки, включващ по-добра защита от излагането на тютюнев дим, по-добро регулиране на съдържанието на тютюневите изделия и по-строги ограничения на рекламирането им.

Въпреки ефективността на тези мерки, най-ефикасният начин за намаляване на тютюнопушенето, което е основната причина за заболявания и смъртност в ЕС, остава повишаването на цените на тютюна. Предложението ще доведе до нарастване на цените на цигарите с 20 % в 11 страни през следващите пет години, в сравнение с данни от 2006 г. Най-голям скок ще бъде отбелязан в Полша – 47 %, следвана от Словакия и България – 36 %.

Евро комисията твърди, че по-високият минимален акциз ще намали търсенето на цигари с 10 % до 2014 г.

Предложението „подкрепя политиката на ЕС за намаляване на употребата на тютюн и сближаване на цените на тютюневите продукти в ЕС“, каза Ласло Ковач, комисар за данъчното облагане и митниците.

То ще помогне за намаляване на трансграничното пазаруване и незаконната търговия, които подкопават здравните цели и приходите на държавите, налагащи високи данъци, за да ограничат тютюнопушенето“.

Допълнителни материали по темата можете да откриете в сайта на ЕС ec.europa.eu.

Снимка: Curran Kelleher