ЕС с нови мерки срещу резистентност на антибиотици

ЕС предприе спешни нови мерки срещу зачестената резистентност на антибиотици.

Спешно трябва да се предприемат действия, свързани с този проблем, чрез разработване на нови лекарства, чрез по-внимателно използване на съществуващите и чрез подобряване на животновъдството, заяви Европейският Парламент в резолюция, приета на 11 декември 2012 година. Депутатите предупредиха, че пренебрегването на антимикробната резистентност може да доведе до връщане към времената преди антибиотиците.

С цел забавяне на нарастването на антимикробната резистентност към лекарства, членовете на ЕП призоваха за насоки за разумна употреба и намаляване на ненужното им прилагане в хуманната и ветеринарната медицина, селското стопанство и аквакултурите.

„Има експлозия в броя на резистентни бактерии в Европа. Бактериите преминават лесно граници и са заплаха за целия Европейски Съюз. Трябва да гарантираме, на първо място, че употребата на антимикробни вещества за хора и животни ще намалява. Пропастта между нарастващата резистентност и развитието на нови антимикробни средства трябва да бъде преодоляна чрез насърчаване на изследванията и иновациите. Ако не се вземат мерки сега, ще бъде застрашена способността ни за лечение на пациенти, като може се окажем изведнъж върнати назад във времето, в ерата преди антибиотиците“, заяви евродепутатът Ана Розбах.

Основната цел на стратегията е запазването на ефективността на сегашните лекарства посредством отговорното им използване, което налага промяна в отношението към тяхната консумация, твърдят депутатите. Те подчертават необходимостта от по-добро образование и обучение за лекари, фармацевти, ветеринари и фермери и от по?изчерпателна информация за широката общественост относно вредите, причинени от неправилната употреба на антимикробни вещества.

За да се избегне масово използване на антимикробни вещества, животновъдството, аквакултурите и хуманната медицина трябва да се фокусират върху предпазване от болести, а не върху профилактична употреба на такива вещества. Това може да бъде постигнато чрез подобряване на хигиената, особено в критични среди, като болници, се казва в текста.

Право да предписват антимикробни вещества за животни трябва да имат единствено професионалните ветеринарни лекари. Това право трябва да бъде отделено от правото да се продават тези лекарства, така че да се избегне създаването на икономически стимули за предписването им.

За пациентите, антимикробните средства не трябва да бъдат достъпни без рецепта, се казва в резолюцията. Ветеринарна употреба на антимикробни средства от третото и четвъртото поколение, които Световната здравна организация класифицира като критично важни за хората, трябва да бъде ограничена, считат депутатите.

Създаването на нови антимикробни средства трябва да бъдат по-добре координирано в рамките на ЕС и в международен план. Достъпът до нови лекарства и намаляването на цената им може да бъде постигнато посредством публично-частни партньорства, се казва в текста.

Бактерии, които са резистентни към антимикробни лекарства, предизвикват 25 000 смъртни случая годишно в ЕС, Исландия и Норвегия, обявиха от институцията.

Снимка: sxc.hu