Жените в България живеят 7 години по-дълго от мъжете

българи

Българските жени живеят 7 години по-дълго от мъжете, сочат данни на НСИ.

България е сред страните с най-ниска средна продължителност на живота на населението в Европейския съюз, наред с Латвия (74.9 години).

Тези данни посочват в доклад от Националния статистически институт (НСИ), публикуван на 13 май 2019 г.

С най-висока продължителност на живота в Европа са Испания (83.4) и Италия (83.1 години).

Средната продължителност на живота при мъжете у нас е 71.4 години, докато при жените е със 7.0 години по-висока – 78.4 години.

Очакваната средна продължителност на предстоящия живот общо за населението на страната, изчислена за периода 2016 – 2018 г., е 74.8 години.

За периода между 2008 и 2018 г. увеличението при мъжете е с 1.9 години, а при жените – с 1.8 години.

Средната продължителност на живота на населението в градовете е с 2.9 години по-висока (75.7 години), отколкото на населението в селата (72.8 години). Спрямо 2008 г. за населението в градовете увеличението е с 2.3 години, а за населението в селата е с 1.0 години.

За лицата, достигнали възраст 65 навършени години, очакваната продължителност на живота е 16.1 години, като за мъжете и жените тя е съответно 14.1 и 17.8 години. За периодa 2008 – 2018 г. очакваната продължителност на живота на лицата, навършили 65 години, се е увеличила с 1.2 години (0.9 за мъжете и 1.5 за жените).

Очакваната продължителност на живота варира от 72.7 години в област Монтана до 76.6 години в областите София (столица) и Кърджали, като общо в осем области тя е над средната за страната. Жените живеят по-дълго от мъжете във всички области на страната, но най-голяма е разликата между двата пола в област Силистра (8.5 години), а най-малка – в областите София (столица) и Шумен (6.0 години).

Снимка на българи на спирка в София: Юлиана Николова