Заболявания, лечими със стволови клетки

Полезен списък със заболявания, лечими със стволови клетки.

Със стволови клетки могат да се лекуват редица заболявания. Ето списък с повечето от тях:

Злокачествени:
–    Остра лимфобластна левкемия (ALL);
–    Остра миелогенна левкемия ( AML );
–    Лимфом на Бъркит;
–    Хронична миелогенна левкемия ( CML);
–    Юношеска миелогенна левкемия ( JCML);
–    Юношеска миелимоноцитна левкемия (JMML);
–    Липосарком;
–    Миелодиспластичен синдром (MDS);
–    Хронична меломоноцитна левкемия ( CMML);
–    Невробластом;
–    Неходжкинов лимфом;
–    Лимфом на Ходжкин;
–    Хостиоцитоза на Лангерхансови клетки.

Синдром на костномозъчна недостатъчност:
–    Тежка апластична анемия;
–    Анемия на Ааймънд-Блекфан;
–    Вродена дискератоза;
–    Анемия на Фанкони;
–    Амегалокариоцитна тромбоцитопения;
–    Синдром на Костман.

Хемоглобинопати / Заболявания на кръвта:
–    Сърповидноклетъчна анемия;
–    Бета-Таласемия (Анемия на Куули).

Вродени метаболитни нарушения:
–    Адренолевкодистрофия;
–    Наследствена невронноцеоридна липофусциноза (болест на Батън);
–    Болест на Гюнтер;
–    Синдром на Хънтър;
–    Синдром на Хърлър;
–    Болест на Крабе ( глобоидноклетъчна левкодистрофия);
–    Болест на Леш-Нихан;
–    Синдром на Марот-Лами.

Имунна недостатъчност:
–    Синдром на Омен;
–    Тежка комбинирана имунна недостатъчност (SCID и SCID – ADA);
–    Ретикуларна дисплазия;
–    Дисплазия на Тимик;
–    Синдром на Вискот-Алдрих;
–    Лимфопролиферативно, свързано с X – хромозомата заболяване;
–    Недостатъчност на левкоцитната адхезия.

Други заболявания:
–    Синдром на Еванс;
–    Фамилна хемафагоцитна лимфохистиоцитоза;
–    ЕВК свързана хемофагоцитна лимфохистиоцитоза;
–    Остеопороза.

Списъкът е публикуван от специализирана болница по акушерство и гинекология “Свети Лазар“.

Снимка: Adam Nieman