Заобикалящата среда влияе върху депресията

Заобикалящата и околна среда влияе върху възможността за поява на депресия.

Екип от изследователи от Университета на Единбург, Шотландия, и Университета на Женева, Швейцария, са установили кои фактори увеличават риска от депресия с почти 40% при застаряващото възрастно население в Европа.

Резултатите са публикувани в брой 126 / 2019 г. на специализираното издание Preventive Medicine.

Изследването анализирало данните за риска от депресия на 10 328 жители на 13 европейски страни, които са възраст от 50 до 95 години, които живеят в 13 европейски страни – Австрия, Белгия, Германия, Гърция, Дания, Испания, Италия, Полша, Франция, Холандия, Чехия, Швеция и Швейцария.

В периода от началото на 2004 г. до края на 2015 г. всички участници в проучването са описвали на всеки две години условията на околната среда на мястото, където живеели в момента, и били изследвани дали имат признаци на депресия.

Оказа се, че рискът от депресия при възрастните хора се увеличава с 36% при условията на градския шум, лошото качество на въздуха, както и липсата на социална инфраструктура и зелени площи.

Така хроничният стрес се развивал поради замърсения въздух, който влияе негативно върху състоянието на главния мозък.

Социално-икономическите условия в детството променят ефекта наоколната среда върху депресията.

Животът в тихо, спокойно, озелелно място с добре развита инфраструктура, намалява риска от депресия при възрастните хора с 22%.

От гледна точка на развитието на депресията важни са условията, в които човек е живял в детството си. Хората, израснали в благоприятни условия, са с по-висок ристо от депресивни състояние, ако на стари години живеят в неблагоприятна среда.

Психичното здраве на възрастните може да се подобри от по-добър достъп до обществен транспорт и удобства в квартала, докато физическите и социалните проблеми в района увеличават риска от депресия.

Важно е да се отбележи, че социално-икономическите обстоятелства в ранния живот могат да повлияят на уязвимостта към ефектите от съседство в по-напреднала възраст.

Хората, израснали в благоприятни условия, са с по-висок ристо от депресивни състояние, ако на стари години живеят в неблагоприятна среда.

Живеенето в район с добра заобикаляща среда намалява с 22% риска за развитие на депресия по време на проследяването, докато излагането на неприятности в околностите го увеличава с 36%.

Нашите резултати дават ценна информация за това как детството може да промени ефектите на околнат асреда върху психичното здраве сред по-възрастните хора, различно за защитните и рисковите фактори, посочват в заключение учените.

Детството е важен етап от живота, когато ранните преживявания, излагането на стресови фактори и условията на живот могат да оформят бъдещите механизми за справяне и ресурсите, които са от значение за остаряването в добро здраве.

Осигуряването на достъп до квартални удобства и обществен транспорт, както и намаляване на екологичните проблеми в жилищната зона, предлага възможности за обществено здравеопазване в подкрепа на остаряването в добро здраве.

Снимка на възрастна жена в парка: Силвия Рита