За опасния хепатит А

Вирусният хепатит тип А е широко разпространено заболяване, което засяга предимно млади хора.

По-често заболяването се среща през есенно-зимния сезон. Източник на заразата е болният от хепатит човек, независимо от тежестта на болестните прояви – от тежко изразени до т. нар. “здраво заразоносителство”.

Причинител на заболяването е вирус, който се отделя с изпражненията на заразения и се предава подобно на другите чревни инфекции чрез замърсена храна, вода, замърсени ръце , прибори за хранене и др. Трябва да се знае, че вирусите в околната среда остават жизнеспособни със седмици и месеци.

Заболяването протича с разнообразна клинична картина. При типичните случаи се разграничават три стадия: начален (най-заразителен), иктеричен, възстановителен. Първите болестни прояви са нехарактерни. Най-често заболяването започва със смущения в храносмилателната система – тежест или болезненост “под лъжичката” и дясното подребрие, обща отпадналост, липса на апетит, гадене и повръщане, диария или запек.

По-рядко заболяването започва с грипоподобни оплаквания – мускулни и ставни болки, умерена температура, обща отпадналост. Понякога по-изявени са някои алергични признаци, като упорити болки в ставите или кожни обриви, подобни на уртикария. Посочените оплаквания продължават няколко дни и към тях се добавят пожълтяването на очните лигавици и кожата, потъмняване на урината и избледняване на изпражненията. Заболяването може да протече и без поява на жълтеница. При всяко неразположение сред контактните следва незабавно да се търси лекарски съвет за уточняване на причината.

Когато в семейството се открие болен от вирусен хепатит, той трябва да постъпи в болница за лечение и изолация. Членовете на семейството, които са били в контакт с болния, подлежат на медицинско наблюдение за 45 дни (личните лекари извършват необходимите изследвания през този период). В дома на заболелия се извършва дезинфекция.

Съдовете за храна, приборите за хранене, личните вещи и бельото на болния се обеззаразяват по следните начини: Изваряване на съдовете и приборите за хранене в продължение на 30 минути. Избърсването на пода с дезинфекционен препарат – 3% р-р на Тризон. Поради факта, че заболяването се разпространява по контактно-битов път и е известно като “болест на мръсните ръце”, измиването на ръцете преди хранене и след ползване на тоалетната е от първостепенно значение за предпазване.

Профилактиката от вирусен хепатит А не се различава от профилактиката на чревните инфекции, поради което, с цел ограничаване разпространението на заболяването се обръща внимание на следното:

– Необходимо е спазване на стриктна хигиена от населението при ползване на тоалетна и приготвяне на храна.

– При всяко неразположение с посочените по-горе симптоми, особено сред контактните, да се търси консултация със съответния личен лекар.

– Собствениците на обекти за обществено хранене и производство и търговия с храни да проведат допълнителен инструктаж на всички служители за стриктно спазване на необходимите дезинфекционни и хигиенни мерки.

– Директорите на всички детски, учебни и социални заведения стриктно да спазват всички дадени указания и препоръки.

– Родителите своевременно да уведомяват детските и учебни заведения при заболяване на детето от вирусен хепатит тип А, с цел ранно откриване и проследяване на контактните и предприемане на съответните мерки.

Снимка: William Stadler, sxc.hu