Здравната вноска за самоосигуряващите се българи от 2010 година

Ето какво трябва да знаем за здравната вноска за самоосигуряващите се българи от 2010 година.

От началото на 2010 година минималният праг за здравната вноска на самоосигуряващите се хора скача от 10,40 лева на 16,80 лева заради промените в здравно-осигурителното законодателство.

За да излезе от системата на здравното осигуряване, човек трябва да има над 3 неплатени здравни вноски за последните 36 месеца, обясни Катя Кашъмова от НАП, цитирана от dariknews.bg.

Промените, които настъпват от 1 януари 2010 г., за хората, които сами трябва да внасят здравно-осигурителните си вноски, са тези, че здравно-осигурителната вноска се увеличава и тя става месечно 16,80 лв., като всеки човек трябва да внесе до десето число на месец, следващ този, за който се отнася тази вноска. На второ място те трябва да подават нова декларация, така наречената декларация образец 7, като тези хора са длъжни да подават тази декларация до края на месеца, следващ този, в който настъпило обстоятелството човекът сам да се осигурява.

За хората, които към 1 януари са в това си качество сами да внасят здравно-осигурителните си вноски, срокът за подаването на тази декларация е 1 март 2010 година. Така че това е най-важното и същественото за тези лица, че от тази година те подават еднократно декларация. Засега те не подавали никаква декларация други – нито 1, нито 6, и ще продължат да не подават. Само тази декларация – образец 7, ще подават еднократно при настъпване на това обстоятелство.

Какво ще се случи, ако тези лица не подадат декларация, застрашени ли са техните здравно-осигурителни права? Например, ако влязат в болница, разболеят се…
Здравно-осигурителните права на всички, които не внасят осигурителни вноски, естествено, че са застрашени и това е втората съществена промяна в Закона за здравното осигуряване, като от 1 януари 2010 година здравните права на всички българи ще настъпят тогава, когато имаме внесени всички здравно-осигурителни вноски за последните 36 месеца към датата на настъпване на необходимостта от ползване на здравна услуга от НЗОК, като направя паралел, че миналата година те бяха от последните 12 месеца преди настъпване на необходимостта от ползване на здравна услуга.

Ако човек се разболее, но се окаже, че преди две години и половина има неплатени здравни вноски, може да се окаже, че неговите права не важат.
Законът казва, че в тези 36 месеца, ако имаме повече от три неплатени вноски, значи, ако има четири неплатени вноски, тогава той ще излезе от здравното осигуряване и няма да може да ползва права. Но ако има две неплатени, той ще има право на здравна услуга от НЗОК.

Ако платим здравните вноски веднага, моментално ли се възстановяват правата?
Да. В момента, в който се внесат дължимите здравно-осигурителни вноски, съответно всеки месец се формира наново здравноосигурителен статус и тогава вече той ще е с платените дължими здравно-осигурителни вноски. Здравноосигурителният статус може да се провери на сайта на НАП, има възможност за справка, която всеки от нас може да направи по ЕГН.

Снимка: sxc.hu