Зелените салати пълни с бактерии и нитрати

На българския пазар има нитрати в 17%, колиформи в 89% и Escherichia сoli в 61% от салатите.

Зелените салати са прекрасен източник на витамини, минерали и растителни влакнини и набавят необходимите хранителни компоненти така нужни на хората след зимното меню.

За съжаление полезните зеленчуци крият и рискове за които малко потребители се замислят. Опасностите са следствие на начина на отглеждане и третиране на растенията.

През последните години, с навлизане на мода на биологичното отглеждане на растения, рисковете за потребителите са увеличават. Много фермери използват органични отпадъци или компост за наторяване на растенията. По този начин количеството на минералните елементи не може да се контролира точно и е възможно натрупване на нитрати и нитрити в продукцията.

Не по-малка опасност са патогенните бактерии съдържащи се в органичната тор. Те полепват по повърхността и навлизат в тъканите на растенията, откъдето попадат и в хората.

Рискът нараства при недобро почистване от пръста и измиване на зеленчуците на което всеки потребител е бил свидетел при пазаруване в магазините.

Проучване на организацията Активни потребители, публикувано на 24 април 2019 г., установи наличие на нитрати в 17%, колиформи в 89% и Escherichia сoli в 61% от салатите.

Нитрати в българските зелени салати

В Европа съдържанието на нитрати се регулира от Регламент 1881 на ЕС. Съгласно нормативния документ в началото на пролетта (от 1 април) в сила са летните норми за замърсителя. Максималното допустимо количество на нитратите е 4 гр/кг за оранжерийно и 3 гр/кг за полско производство на марули. За салатите тип „Айсберг“ нормите са по-строги, съответно 2.5 и 2 г/кг. Зеления лук не е включен в този документ.

Изследването откри замърсяване с нитрати на 3 (17%) продукта (от 18), всичките марули. Две от тях са закупени от пазари и една от търговска верига. Максималното измерено количество на нитрати е 5 гр/кг. Това е малко над максимално допустимото и не представлява сериозен риск за здравето на потребителите. Въпреки това наднормени нитрати в 1 от 6 салати не трябва да се пренебрегва и се надяваме Агенцията по безопасност на храните да вземат реални мерки за контрол на този замърсител в търговската мрежа.

Колиформи и Escherichia coli в българските зелени салати

Колиформите са пръчковидни бактерии широко разпространени в почвите и водите. При храните наличието на колиформи означава, че в тях има потенциал да се развиват патогенни бактерии.

Escherichia coli е конкретен вид бактерия, причисляващ се към голямото семейство на колиформите. Обикновено тя населява червата на хората и животните и се отделя чрез екскрементите. В определени случаи E. сoli може да е много опасна за здравето на хората. Присъствието на E. сoli в питейните води е забранено, а при храните са определено максимално допустимо количество. При готовите за консумация салати, т.е. почистени, измити, нарязани и овкусени лимита е 1000 бактериални клетки на 1 грам от салатата (Регламент 2073 на ЕС).

Наличие на E. сoli това е свидетелство за фекално замърсяване на зеленчуците и потенциален риск за допълнително присъствие на други патогенни микроорганизми, и/или по-опасни щамове (това са подвидове) на същата бактерия.

В изследването са включени 18 продукта. При 16 (89%) от тях се откриват колиформи. При 11 (61%) се установяват и E. сoli . Всички зеленчуци с E. сoli са замърсени и с колиформи. В единствената салата тип „Айсберг“, която се продава в цяла опаковка не се откриват бактерии.

Резултатът е много тревожен и показва, че пресните листни зеленчуци, независимо от обектите в които се продават, са с много висока честота на замърсяване с бактерии. Източник на колиформите обикновено е почвата и поливната вода. Присъствието им в марулите вероятно е в следствие на лошото почистване и недостатъчното измиване. За разлика от колиформите източник на E. сoli е фекално замърсяване. То може да стане от внасяне на органична тор, манипулации с замърсено оборудване или персонал, неправилно съхранение и др. Недостатъчното почистване и измиване подпомага развитието на бактериите и съответно повишава рисковете за потребителите.

Препоръки

  • Не купувайте зеленчуци със загнили или такива със силно хлоротични (избелели), изсъхнали или нахапани листа.
  • Избягвайте марулите зацапани с пръст. Това най-малкото е свидетелство за немарливост от страна на производителя и търговеца.
  • Измивайте листните зеленчуци с течаща вода листо по листо! Отстранявайте всички видими следи от почвени частици, хранителен субстрат и насекомите които понякога се крият между листата.
  • Освен измиването, накиснете салатите в питейна вода. Така се отмиват част от нитратите и бактериите. За по-добър ефект към водата може да добавяте киселина – оцет или лимонов сок. Те подкиселяват средата и убиват повечето бактерии и вируси. Ако подозирате замърсяване с микроорганизми може да дезинфекцирате марулите с 1% разтвор на водороден пероксид (кислородна вода), но преди това задължително се консултирайте за процедурата с аптекаря от когото купувате препарата и инструкциите за употреба! Не забравяйте, че след дезинфекция трябва обилно да оплакнете с питейна вода.
  • Избягвайте да давате салата от листни зеленчуци на много малки деца, или поне преди това накисвайте и измивайте старателно.
  • Не забравяйте, че продукцията от фермерски пазари или отглеждана в домашни условия или биологично производство е с по-висок риск за съдържание на нитрати или бактерии!

Снимка на зелена залата: Pexels