Зехтинът укрепва мозъка

зехтин

Зехтинът подобрява когнитивното здраве.

Изследователи от Фармацевтичния колеж „Харисън“ към Университета Обърн разкриха ползите от зехтина за когнитивното здраве, съобщиха от пресцентъра му на 6 март 2023 г.

Резултатите от проучването са описани в статия, публикувана в списание „Nutrients“ на 1 декември 2022 г., съобщи агенция БГНЕС.

Амал Кадуми, професор в катедрата по разработване и развитие на лекарства в колежа и ръководител на изследването, използва в своето проучване 25 участници, изпитващи умерени когнитивни затруднения. Участниците са били помолени да включат около 30 милилитра (около три супени лъжици) зехтин в ежедневното си меню в продължение на шест месеца. Тринадесет участници консумирали необработен зехтин (EVOO), а 12 – рафиниран (ROO). Първият съдържа много феноли – клас органични съединения, които включват хидроксилна група и бензен. Всички участници са диагностицирани преди и след консумацията на добавката: ядрено-магнитен резонанс, когнитивни тестове и кръвни изследвания за биомаркери на болестта на Алцхаймер.

„Участниците бяха подложени на няколко теста преди и след консумация на зехтин, включително на агнитно-резонансната томография, набор от когнитивни тестове и кръвен анализ за биомаркери, свързани с болестта на Алцхаймер“, каза Кадуми. „Нашите открития показаха, че EVOO и ROO подобряват когнитивната функция, както се определя от подобрената клинична оценка на деменцията и други поведенчески резултати“, допълва тя.

Експерименталните резултати показват, че нерафинираният (EVOO) и рафинираният зехтин (ROO) подобряват когнитивните функции, което се отразява в мерките за клинична деменция и други поведенчески критерии. Констатациите съответстват на предишни предклинични изпитвания върху мишки, изследващи превенцията на болестта на Алцхаймер.

„Интересното е, че резултатите от при сканирането не са еднакви между EVOO и ROO. Докато нерафинираният подобри функцията на кръвно-мозъчната бариера и функционалната свързаност между различни области на мозъка, рафинираният зехтин увеличи функционалното мозъчно активиране до задача на паметта в областите на мозъка, участващи в мисленето.“

Кръвно-мозъчната бариера и нейната пропускливост са ключови показатели в нейното изследване. Мрежа от кръвоносни съдове и тъкан, изградена от близко разположени клетки, кръвно-мозъчната бариера играе жизненоважна роля за поддържането на здрав мозък, като предпазва мозъка от излагане на невротоксини, свързани с кръвта, и в изчистването на мозъчните отпадъчни продукти. Функционалната кръвно-мозъчна бариера е жизненоважна за здравия мозък.

„По отношение на кръвните биомаркери, нашите открития показаха, че нерафинираният (EVOO) и рафинираният зехтин (ROO) променят два основни биомаркера, свързани с болестта на Алцхаймер, а именно бета-амилоид и тау фосфорилиране, което предполага, че нерафинираният (EVOO) и рафинираният зехтин (ROO) променят обработката и изчистването на бета-амилоида“, каза проф. Кадуми. „Тези промени заедно биха могли да изиграят роля за подобряване на кръвно-мозъчната бариера и подобряване на функцията на мозъка и паметта.“

Резултатите са в съответствие с предклиничните открития на проф. Кадуми, проведени при опити с мишки с болестта на Алцхаймер. Пилотното проучване върху хора с леко когнитивно увреждане е първото, което разглежда какво се случва директно с мозъка на хората при консумация на зехтин.

„Въпреки че се нуждаем от допълнителни проучвания, за да разберем механизмите, чрез които зехтинът упражнява такива ефекти при хората, констатациите от нашите предклинични проучвания върху мишки с болестта на Алцхаймер показват, че нерафинираният зехтин облекчава няколко патологични признака на болестта на Алцхаймер“, каза Кадуми.

Едно изненадващо откритие от проучването са резултатите от контролната група. Полезните съединения, открити в зехтина, са по-разпространени в нерафинирания зехтин, но тези с рафинирана зехтин също показаха подобрение.

Въпреки че проучването използва участници, изпитващи леко когнитивно увреждане, проф. Кадуми казва, че следващите стъпки включват по-голямо клинично изследване, което да включва когнитивно нормални индивиди. С изненадващите резултати от рафинирания зехтин, тя също предвижда опити с различни видове зехтин.

Снимка на зехтин: Ulrike Leone / Pixabay