Извънредни мерки срещу коронавирус в с. Паничерево, област Стара Загора

с. Паничерево

Със заповед на здравния министър на територията на с. Паничерево, област Стара Загора, се въвеждат строги противоепидемични мерки от 15 април 2020 г.

Заради избягал от болница заразен с коронавирус цяло село се поставя под строга карантина.

На 14 април 2020 г. заразен с КОВИД-19 58-годишен мъж от село Паничерево избяга от Университетската болница в Стара Загора с такси. Преносителят на смъртоносния вирус беше издирван от полицията през целия ден и беше заловен късно вечерта същия ден.

Целият ден шофьорът също беше издирван. Шофьорът е жител на ромския квартал “Лозенец” в Стара Загора и е поставен под 14-дневна карантина. За близо час е бил контактен със заразения с COVID-19 пациент-беглец.

Със заповед на здравния министър Ананиев, издадена на 14 април 2020 г., на територията на с. Паничерево, община Гурково, област Стара Загора, се въвеждат строги противоепидемични мерки срещу коронавируса Ковид-19, считано от 00:00 часа на 15.04.2020 г. В заповедта на здравния министър се казва:

I. Въвеждам следните противоепидемични мерки на територията на с. Паничерево, община Гурково, област Стара Загора, считано от 00.00 часа на 15.04.2020 г.:

1. Забранявам влизането и излизането от с. Паничерево, община Гурково, област Стара Загора на всички лица, пребиваващи на територията на населеното място.

2. Лицата с постоянен или настоящ адрес в с. Паничерево, община Гурково, област Стара Загора, които се намират извън населеното място, могат да се приберат по домовете си в срок до 20.00 часа на 15.04.2020 г.

3. Изключение от забраната по т. 1 се допуска само по отношение на служители на регионалните здравни инспекции, служители на органите на Министерство на вътрешните работи и медицински специалисти от центровете за спешна медицинска помощ или други лечебни заведения, фармацевти и помощник-фармацевти.

4. Лицата по т. 1 и 2 се считат за поставени под карантина с настоящата заповед за срок от 14 дни. Същите не могат да напускат домовете си, освен за снабдяване с хранителни и лекарствени продукти, услуги на банки или при необходимост от медицинска помощ.

5. Лицата по т. 1 и 2, които се нуждаят от медицинска помощ се свързват по телефона с общопрактикуващия си лекар или ако нямат такъв с Регионална здравна инспекция- Стара Загора, от където ще получат указания според случая.

6. Дейност на територията на с. Паничерево, община Гурково, област Стара Загора, могат да осъществяват само лечебните заведения и магазините за хранителни стоки при строго спазване на санитарно-хигиенните изисквания, в т.ч. дезинфекция, проветряване и инструктаж за спазване на лична хигиена на персонала, осигуряване на лични предпазни средства и недопускане до работа на служители с прояви на остри заразни заболявания.

7. Влизането и излизането на автомобили, обслужващи жизнено важни дейности като водоснабдяване, електроснабдяване, снабдяване на хранителните магазини, лечебните заведения, както и оператори на електронна съобщителна мрежа, се допуска само през специално създадените пропускателни пунктове и след разрешение от органите на държавния здравен контрол и областната дирекция на Министерство на вътрешните работи.

II. Заповедта да се съобщи на Регионална здравна инспекция – Стара Загора, съответната областна дирекция на Министерство на вътрешните работи и кмета на с. Паничерево за изпълнение и осъществяване на контрол върху изпълнението на разпоредените мерки.

III. Кметът на община Паничерево да оповести по подходящ начин настоящата заповед на всички заинтересовани лица, като обърне внимание на наказателната отговорност по чл. 355 от Наказателния кодекс за неспазване на настоящата заповед.

IV. Мерките по настоящата заповед са в сила до изричната им отмяна или промяна.

Населението на село Паничерево е около 1800 души. Петима жители от селото са заразени с COVID-19. Съселянинът им беше приет в болница преди дни след положителен тест за коронавирус, откъдето избягал с такси, наето, за да го откара до ромския квартал в подбалканското село.

Село Паничерево се намира в Южния централен регион на България близо до р. Тунджа, между Стара планина, Средна гора, купола Ямурджа и малкия хълм Киризлика. Заградено от всички тези възвишения, селото е като в паница и оттам идва и едното мнение за произхода.

Селото е заградено от ниски хълмове, разклонения от Средна гора. На изток е Голият баир, на върха на който има следи от суха зидария. На юг от селото е „Керезликът“. От западната му страна е трети хълм, наречен „Тюркмянската кория“. На север е хълмът Ямурджа, който на времето е бил голяма чифлишка гора. Между него и „Тюркмянската кория“ има следи от голям некропол, от който са останали неразорани само 5 – 6 могили, а са били повече от 20.

Село Паничерево е интересно за исторически и археологически проучвания, отбелязва Уикипедия. То се намира непосредствено до язовир Жребчево.

Снимка от с. Паничерево: Berchaf