Исландия е най-добрата страна за пенсиониране

Класираха Исландия като най-доброто място за пенсиониране сред 44 развити държави.

Исландия е страната на първо място сред 44 развити страни по благополучие на пенсионерите.

В Исландия е хладно през цялата година и има около 19 часа тъмнина всеки ден през зимата.

Това показва седмия годишен глобален пенсионен индекс Global Retirement Index 2019, публикуван от инвестиционната компания Natixis Investment Managers на 22 септември 2019 г. Трите най-добри страни са Швейцария на №2 и Норвегия на №3.

Проучването изследва категориите за здравеопазване, материално благополучие, финансирането в пенсионерите и качество на живот. То установи, че слабо населената островна държава в Северния Атлантически океан заслужава най-високото отличие. Исландия води по показатела Материално благопулучие.

Показателят Здравеопазване включва оценки на подължителността на живот, разходите за здравеопазване на глава от населението и разходите за неосигурените здравно. За №1 по показател Здравеопазване е посочен Люксембург, който се следва от Япония, Норвегия, Франция и Швеция.

По критерий Инвестиции в пенсионери №1 е Сингапур, следван от Нова Зеландия, Швейцария, Австралия и Чили.

По критерий Качество на живот №1 Дания, следвана от Финландия, Швейцария, Норвегия и Нова Зеландия.

България е сред страните, които не са проучвани наред с африканските, част от латиноамериканските и бившите съветски републики.

САЩ отива по-долу с две места спрямо предходната година до 18-о място. Факторите, намаляващи рейтинга на САЩ, включват нарастващ дял на пенсионерите към работещите възрастни – тенденция, която подчертава финансите на социалното осигуряване и медицинските грижи – нарастващо икономическо неравенство, по-нисък резултат за щастие и по-ниска продължителност на живота, въпреки високите разходи за здравеопазване.

САЩ също трудно се справя с демографските предизвикателства. Според доклада Япония, която е класирана като №23, води всички страни по високия дял на пенсиите, висока продължителност на живота, съчетана с ниска раждаемост. Предвижда се частта от населението на възраст 65 и повече години да нарасне от 28% в момента на 38% през 2065 г. и при липса на промени в политиката тази тенденция ще доведе до високи социални осигуровки и допълнително увеличаване на публичния дълг, се посочва в доклада.

Русия е класирана под №38, Китай е №39, Колумбия е №42, Бразилия е №43, а на последното място – 44-то, е Индия.

Списък на държавите, най-добро място за пенсиониране според Global Retirement Index 2019:

 1. Исландия
 2. Швейцария
 3. Норвегия
 4. Ирландия
 5. Нова Зеландия
 6. Швеция
 7. Дания
 8. Канада
 9. Австралия
 10. Люксембург
 11. Холандия
 12. Финландия
 13. Германия
 14. Чехия
 15. Австрия
 16. Израел
 17. Великобритания
 18. САЩ
 19. Словения
 20. Малта
 21. Белгия
 22. Франция
 23. Япония
 24. Южна Корея
 25. Словакия
 26. Естония
 27. Полша
 28. Сингапур
 29. Португалия
 30. Италия
 31. Испания
 32. Унгария
 33. Кипър
 34. Литва
 35. Латвия
 36. Чили
 37. Мексико
 38. Русия
 39. Китай
 40. Турция
 41. Гърция
 42. Колумбия
 43. Бразилия
 44. Индия

Списък на държавите, най-добро място за пенсиониране, подредени по критерий Здравеопазване според Global Retirement Index 2019:
Люксембург

 1. Люксембург
 2. Япония
 3. Норвегия
 4. Франция
 5. Швеция
 6. Швейцария
 7. Холандия
 8. Канада
 9. Ирландия
 10. САЩ
 11. Австралия
 12. Германия
 13. Исландия
 14. Дания
 15. Австрия
 16. Нова Зеландия
 17. Белгия
 18. Великобритания
 19. Финландия
 20. Италия
 21. Испания
 22. Словения
 23. Израел
 24. Сингапур
 25. Малта

Списък на държавите, най-добро място за пенсиониране, подредени по критерий Инвестиции в пенсионирането според Global Retirement Index 2019:
Сингапур

 1. Сингапур
 2. Нова Зеландия
 3. Швейцария
 4. Австралия
 5. Чили
 6. Южна Корея
 7. Канада
 8. Исландия
 9. Ирландия
 10. САЩ
 11. Естония
 12. Израел
 13. Чехия
 14. Китай
 15. Литва
 16. Словакия
 17. Полша
 18. Малта
 19. Латвия
 20. Колумбия
 21. Словения
 22. Швеция
 23. Мексико
 24. Испания
 25. Финландия

Списък на държавите, най-добро място за пенсиониране, подредени по критерий Качество на живот според Global Retirement Index 2019:
Дания

 1. Дания
 2. Финландия
 3. Швейцария
 4. Норвегия
 5. Нова Зеландия
 6. Швеция
 7. Австрия
 8. Исландия
 9. Великобритания
 10. Ирландия
 11. Люксембург
 12. Холандия
 13. Канада
 14. Германия
 15. Австралия
 16. Франция
 17. Белгия
 18. Израел
 19. Испания
 20. САЩ
 21. Бразилия
 22. Чехия
 23. Мексико
 24. Италия
 25. Чили

Снимка на къщичка в Боргафьордур, Исландия: Жаклин Макоу; Люксембург от високо: Жан Карло Еме; Сингапур: Акенарин; цветни къщички в Мьолестийн, Орхус, Дания: Щефен Мулдбйерг