Затварят дискотеките в цяла България

33

Какви са изискванията за заведенията по време на пандемия от коронавирус?

Заведенията в България остават отворени напук на пандемията от коронавирус, но без нощните.

От 29 октомври до 12 ноември нощните заведения се затварят в цялата страна.

Заведенията за хранене и развлечения – ресторанти, заведения за бързо обслужване, питейни заведения, кафе-сладкарници и барове, с изключение на нощните заведения, трябва да осигурят дистанция от 1,5 метра между облегалките на най-близко разположените столове от две съседни маси. Не се допускат повече от 6 души на маса.

По-рано, на 26 октомври, затвориха нощните заведения в Перник, Сливен и Шумен, Русе и Благоевград, след като от 25 октомври всички нощни заведения в София бяха затворени. Става дума за дискотеки, чалготеки, пиано барове, нощни барове и клубове, както и всички нощни заведения за хранене. Мярката ще важи през следващите две седмици. Това съобщи кметът на Столична община Йорданка Фандъкова. Решението идва след среща с общинския щаб и на база повишените случаи на новия коронавирус и хоспитализираните пациенти в София.

“Взехме решение от 25 октомври, за срок от две седмици да бъдат затворени нощните заведения в града, като заедно с това отправяме препоръка към работодателите да могат да освободят за онлайн работа всички екипи, които имат възможност да работят от вкъщи. Университетите, там където има възможност, също да преминат на онлайн обучение”, заяви Фандъкова.

„За всички ни е ясно, че дистанция в нощните заведения не може да се спазва, независимо от усилията на собствениците и персонала“, коментира Фандъкова и припомня, че в последните дни София влезе трайно в “червената зона” с постоянен ръст на броя заразени.

Считано от полунощ на 23 октомври посещенията в дискотеки и нощни клубове, както и заведения за развлечение на закрито и открито се допускат при заетост на местата на не повече от 2 кв. метра от общата търговска площ на обекта, заяви здравният министър Костадин Ангелов след среща с асоциациите на заведенията.

По този начин се намалявам капацитета на заведенията и посещаемостта от хора наполовина, тъй като до момента е записано в заповед, че един клиент може да присъства на 1 кв. метър. Така ще постигнем отстояние от посетителите, за да прекъснем емидемиологичната верига“, обясни министърът на здравеопазването.

Посещенията в дискотеки, пиано-бар, нощен бар, нощни клубове и други подобни нощни заведения за развлечения на закрито и на открито се допускат при заетост на местата не повече от един човек на 2 кв. м. от нетната търговска площ на обекта, се посочва в Заповед № РД-01-611/22.10.2020.

Контролът на заведенията ще бъде засилен, увери Ангелов. “Там, където не се спазват мерките, ще бъдат налагани санкции. Няма да има компромис, тъй като залогът е животът на всички”, каза министърът. “Не искаме да затваряме държавата. Искаме мерките, които въвеждаме, да се спазват от всички”, апелира той.

Още от 1 юни 2020 г. отворени за посещения станаха и затворените помещения на ресторанти и механи, кафенета и сладкарници, заведения за бързо хранене.

Министерството на туризма (МТ) публикува на 29 май 2020 г. допълнен вариант на указанията за дейността на хотелите и заведенията в условията след отмяна на извънредното положение у нас заради пандемията от COVID-19. Документът се нарича Указания – Версия 3 за функциониране на места за настаняване и заведения за хранене и развлечения в условията на опасност от заразяване c COVID-19 в България – съгласувано с МЗ.

В този документ са включени актуализирани указания за работа на закритите части на заведенията, които според заповедта на здравния министър Кирил Ананиев отвариха врати отново от 1 юни 2020 г. Текстът е утвърден от министъра на туризма Николина Ангелкова и съгласуван с Министерството на здравеопазването (МЗ), а частта за изхранването в ресторанти и хотели и с Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ).

Разрешена е експлоатацията (в закрити и открити площи) на ресторанти, заведения за бързо обслужване, питейни заведения, кафе-сладкарници, коктейл-барове, кафе-барове, бар-конгресни центрове, бар-спортни центрове (басейн, тенис, фитнес, боулинг и др.), лоби барове, бар-клубове, бар-казина и бар-вариетета, но при спазване на мерките. Не се разрешават посещенията в дискотеки, пиано-барове и нощни барове до промяна на епидемичната обстановка в страната и разрешаване на ползването им от компетентния орган.

В заведенията за хранене и развлечения личните предпазни средства (маски/предпазни шлемове и ръкавици) остават задължителни за персонала, не за клиентите. Персоналът трябва да спазва „Изисквания към бизнес операторите, стопанисващи обекти за обществено хранене с търговски площи на открито“, изготвени от Българската агенция по безопасност на храните и съгласувани от министъра на здравеопазването, публикувани на техните интернет страници.

По отношение на масите, местата за сядане и организацията на самото хранене е препоръчително храната по възможност да се сервира. Допустими са два варианта за изхранване на бюфет: когато храната е подредена на бюфет зад прозрачна преграда и предоставянето й се осъществява от служител, оборудван с лични предпазни средства; когато храната е подредена на бюфет при самообслужване от клиента, то ще става при спазване на дистанция между клиентите и защита на храната от вторично замърсяване чрез ползване на ръкавици.

Разполагането на масите по начин, осигуряващ разстояние не по-малко от 1.5 м между тях и с не повече от 4 лица на маса или на едно семейство, е също съгласно указанията на министъра на здравеопазването.

В документа се уточнява, че семейните хотели и къщите за гости нямат задължение да представят сключен договор с лечебно заведение за обслужване. При случай на съмнение за коронавирусна инфекция при гост в обекта тe трябва стриктно да спазват инструкциите и препоръките на медицинските специалисти от РЗИ или Центъра за спешна медицинска помощ.

В указанията са отразени и възможностите за използване на закрити зали за занимания, зали за спектакли, място за забавни игри и други при спазване на изискванията за физическа дистанция.

Указанията към местата за настаняване и заведенията за хранене се основават на препоръките на здравното ведомство според правилата на Световната здравна организация и Европейския център за превенция и контрол на заразите, както и на насоките на ЕС за постепенно възобновяване на туристическите услуги и за санитарни протоколи в обектите в сектора на хотелиерството и ресторантьорството, огласени от Комисията COVID-19 на 13 май 2020 г.

Правилата, предвидени в документа, имат характер на указания за функциониране на местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечения, прилежащи към тях или самостоятелни. Туристическите обекти са различни по своето териториално местоположение, предназначение и функции, дизайн, експлоатация и управление, ето защо адаптациите следва да се правят индивидуално, но така, че да съответстват на указанията, които подлежат на актуализация спрямо епидемичната обстановка, посочва МТ.

По-рано, на 5 май 2020 г., министърът на здравеопазването актуализира заповедта, с която от 6 май 2020 г., на ресторантите, кафе сладкарниците, питейните заведения и тези за бързо обслужване се разрешава да работят с клиенти на откритите си търговски площи (градини, тераси и др.) при спазване на определени противоепидемични мерки.

В актуализираната заповед на министъра се посочва, че разстоянието между масите в заведенията трябва да бъде минимум 1.5 метра.

Обслужващият персонал трябва да бъде с поставена защитна маска за лице или със защитен шлем. Препоръчително е носенето на ръкавици.

С новата заповед е актуализирано и разстоянието между чадърите в самостоятелни плувни комплекси и басейни. Разстоянието между два чадъра, измерено от центъра на чадърите, в площите на открито около басейните, трябва да бъде най-малко 5 метра.

С издадената заповед се допускат и посещенията на музеи на открито, при спазване на изискването за социална дистанция и всички противоепидемични мерки.

Заповед № РД-01-250/05.05.2020 г. е подписана на 5 май 2020 г. и влезе в сила от 6 май 2020 г.

Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) също публикува Изисквания за работа в откритите търговски площи на заведенията при спазване на противоепидемичните мерки.

открито заведение

Изискванията на БАБХ са съгласувани с Министерството на здравеопазването Изисквания към бизнес операторите, стопанисващи обекти за обществено хранене (ресторанти, заведения за бързо обслужване, питейни заведения и кафе сладкарници) за прилагане на определени противоепидемични мерки, при които от утре, 6 май, се разрешава да работят с клиенти на откритите си търговски площи (градини, тераси и др.).

Бизнес операторите следва да организират дейностите си така, че да се осигури пълно прилагане на задължителните изисквания, разписани в Заповеди № РД 01-249/ 03.05.2020 г. и № РД 01-250/ 05.05.2020 г. на Министъра за здравеопаването; да се преразгледат разписаните процедури и инструкции за добрите хигиенни практики в обекта, така че да се осигури прилагане на Указанията.

БАХБ изисква да се осигури поетапното допускане на хора в обекта, без да се допуска струпването им. На местата, на които се очаква да се събират по-голям брой хора да се поставят табели, указващи спазването на дистанция както между гражданите, така и между служителите на обекта. Да не се допуска свободно движение на хора между масите, особено на такива, които не са клиенти на заведението. Да се създаде организация за недопускане струпване на много хора едновременно в общите помещения (тоалетни, фоайетата пред тях и др).

Чакащите пред обектите клиенти следва да спазват дистанция помежду си на разстояние минимум 2 метра, посочва БАХБ.

На работещите е необходимо да се осигурят условия и препарати за дезинфекция на ръцете, подходящо работно облекло и предпазни средства – маска или защитен шлем, ръкавици (препоръчително). Маските следва да се носят задължително както от персонала, обслужващ клиентите, така и от персонала приготвящ храните и напитките, подчертава БАХБ.

Бизнес операторите трябва да проведат обучение на персонала, зает с приготвянето и сервирането на храни и напитки за прилагане на мерките, целящи да се сведе до минимум възможния риск от разпространение на COVID-19.

Изискванията могат да се актуализират спрямо развитието и разпространението на COVID-19 в страната, информира БАХБ.

Проверки за спазването на Заповедите и Изискванията се извършват редовно от инспекторите на БАБХ и РЗИ от 6 май 2020 г.

Снимка в нощно заведение: Клуб 33, София; маса в градина на заведение: Рита Е.