Какви уменията придоби младежта след ковид пандемията?

момиче с маска

Младежи от 7 държави изследват уменията, придобити след пандемията от коронавирус.

Гъвкавост, позитивно мислене, творческо вдъхновение и хъс – това са част от уменията, които младите хора са придобили в резултат на преживяната глобална пандемия от ковид. Тези изводи са резултат от изследване на младежки екипи от България, Литва, Кипър, Гърция, Испания, Полша и Нидерландия, които са участвали в проект „Youthminds“, финансиран от Европейската комисия и програма “Еразъм +”, разказва представителят на България в проекта Вилислава Младенова пред БТА.

По време на европейска конференция в полската Академия по хуманитаристика и икономика в град Лодз, Полша, са представени изследвания на участници в проекта с цел насърчаване на младежкото психично здраве и изграждане на устойчивост.

„Във време на глобална пандемия младите хора се изправят пред уникални предизвикателства и възможности за лично и професионално развитие. Новата реалност се характеризира с повече неопределеност и комплексност, а това изисква специфични умения, за да се преодолеят трудностите и да се изгради успешно бъдеще. Затова гъвкавостта се определя като едно от ключовите умения, които младите хора трябва да развиват. Ситуациите се променят бързо и способността да се адаптираш към нови обстоятелства е от съществено значение. Гъвкавите млади хора са по-склонни да виждат възможности в трудностите и да извличат полза от тях, вместо да бъдат обременени от стреса и несигурността“, обобщава изводите от дискусията на участниците в проекта Методиева, която е и координатор на проекти в сдружение „УолкТугедър“.

Комуникационните умения също са от съществено значение в епохата след пандемията. Младите хора трябва да бъдат способни не само да изразяват ясно своите идеи, но и да слушат активно и да разбират гледните точки на другите. Виртуалната комуникация става все по-често срещана и умението да се изразяваш ефективно чрез електронни средства е ключово за успешната лична и професионална интеграция, допълва Методиева.

Позитивното мислене и умението за управление на емоциите са също важни умения, които младите хора следва да развиват. Пандемията може да е оставила следи върху психическото здраве на мнозина и умението за справяне със стреса и да поддържането на позитивна нагласа е от критично значение. Това не само подобрява индивидуалното благополучие, но и допринася за изграждането на устойчиви общности. В съчетание с тези умения младите хора трябва да развиват и предприемчивостта си. Предприемчивите по натура хора са способни да откриват възможности във всяка ситуация, дори и в най-трудните моменти. Те са динамични и готови да поемат инициатива в създаването на промени за себе си и за обществото, са част от заключенията на проекта „Youthminds“.

Снимка на момиче с маска срещу коронавирус: Engin Akyurt / Pixabay