Как да проверим пределната цена на лекарствата в България

лекарства
лекарства

Ето как да проверим пределната цена на лекарствените продукти в реално време.

Всеки български гражданин, преди или при закупуването на лекарствени продукти от аптечната мрежа, може да провери каква е пределната цена, на която лекарството е разрешено да се продава.

Това обяви министерстмото на здравеопазването.

Проверката може да се извършва в реално време чрез уеб-портала и мобилното приложение на Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти.

Тази мярка е свързана с предотвратяване продажбата на лекарствени продукти на цени, различни от образуваните по реда на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина.

Това се налага поради зачестилите сигнали за повишаване цените на лекарствата, отпускани без лекарско предписание.

Уеб-порталът на Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти се намира на интернет адрес: portal.ncpr.bg.

Мобилното приложение за достъп до цените на лекарствените продукти може да изтеглите от ТУК.

Мобилното приложение за достъп до цените на лекарствените продукти е разработено за операционна система Android, като скоро ще бъде налично и приложението за операционна система iOS.

Чрез мобилното приложение се извършва проверка на цените на лекарствените продукти в реално време, публикувани в приложенията на Позитивния лекарствен списък, регистъра на пределните цени и регистъра на максималните продажни цени.

След отваряне на мобилното приложение, си въвежда търговското наименование или международното непатентно наименование (INN) на лекарствения продукт, за който Ви е необходима информация.

Наименованието на лекарствения продукт следва да бъде изписано на латиница точно и достоверно. В противен случай визуализирането на лекарствения продукт няма да се осъществи.

След въвеждането на търговското наименование или INN, на екрана се визуализират данни за всички лекарствени форми на съответния лекарствен продукт в окончателна опаковка – INN, цена на дребно, с вкл. ДДС (продажна цена в аптечната мрежа), цена на едро, с вкл. ДДС и режим на предписване.

В резултат на търсенето се удостоверява пределната/максималната продажна цена на лекарствения продукт при закупуване в аптечната мрежа в България.

Снимка на медикаменти: Арек Соча