Как тютюнът замърсява околната среда?

фас на плажа

Как тютюнът замърсява околната среда като унищожава горите, вреди на почвата и водоснабдяването, замърсява въздуха и допринася за образуването на отпадъци?

Министерството на здравеопазването публикува материал за това как тютюнът замърсява околната среда.

Как тютюнът унищожава горите?
Приблизително 1,5 милиарда хектара (главно тропически) гори са били загубени в световен мащаб от 70-те години на миналия век поради тютюна, което допринася за до 20% от годишното увеличение на парниковите газове.

Дърветата се изсичат, за да се разчисти земята за отглеждане на тютюн, освен това се изгарят дърва за изсушаване на тютюневите листа след прибиране на реколтата. Отнема приблизително едно цяло дърво, за да се направят 300 цигари.

Приблизително 200 000 хектара земя се разчиства годишно за отглеждане на тютюн.

Отглеждането на тютюн представлява около 5% от общото национално обезлесяване, което засяга непропорционално районите на отглеждане на тютюн в света, включително Южна Африка, Близкия изток, Югоизточна Азия, Южна Америка и Карибите.

Как отглеждането на тютюн вреди на почвата?
За тютюн се използва плодородна земя, която може да се използва за отглеждане на хранителни култури. Изчерпването на почвата, причинено от отглеждането на тютюн, допълнително допринася за продоволствената несигурност и предизвикателствата, свързани с храненето.

Възстановяването на почвата след отглеждане на тютюн е скъпо. Въз основа на данните, събрани през 2014 г., би струвало 20,6 милиона щатски долара, за да се обърнат негативните ефекти върху почвата в Бангладеш, причинени от една година
отглеждане на тютюн.

Опустиняването, дължащо се на отглеждането на тютюн, сега се наблюдава в много страни, включително Бразилия, Индия, Йордания и Куба

Как растежът и употребата на тютюн се отразяват на водоснабдяването?
Целият жизнен цикъл на една цигара изисква приблизително 3,7 литра вода, като това включва отглеждането, производството, разпространението, употребата и изхвърлянето. Средният пушач може да спести до 74 литра вода на ден, ако се откаже от пушенето.

Отглеждането на тютюн изчерпва водните запаси. Само етапът на култивиране на тютюна изисква същото количество вода, от което човек би се нуждаел за цяла година.

Въз основа на броя на цигарите, произведени през 2015 г. в Бразилия, третият по големина производител на тютюн, 263 813 700 000 литра вода са били използвани за производството на годишния му запас. Като се има предвид, че средният човек пие около 700 литра вода годишно, ако цялата тази вода се превърне в питейна вода, тя ще може да хидратира приблизително 3,7 милиона души, което е приблизително цялото население на столицата на Бразилия.

Вече е добре установено, че цигарените филтри (фасовете) са сред най-замърсяващите и токсични вещества, открити във водните обекти. За да се разложи един фас от цигара, са необходими приблизително 10 години, което позволява на никотина и химикалите да проникнат в околните екосистеми.

Изследване на EPA заключава, че когато цигарените фасове се накисват в сладка вода за 96 часа, приблизително половината от рибите умират.

Как тютюнът замърсява въздуха?
За производството на една цигара през целия ѝ жизнен цикъл се отделят 14 g CO2.

Производството на тютюн допринася за почти 84 милиона метрични тона еквивалентни емисии на CO2 годишно. Това е еквивалентно на 280 000 ракети, изстреляни в космоса.

Тютюневият дим допринася за по-високи нива на замърсяване на въздуха и съдържа три вида парникови газове: въглероден диоксид, метан и азотни оксиди, които замърсяват вътрешната и външната среда.

Как тютюнът допринася за образуването на отпадъци?
В световен мащаб приблизителното тегло на отпадъците, генерирани годишно от целия жизнен цикъл на тютюна, е приблизително 25 милиона метрични тона.

Почти всички търговски цигари имат прикрепен целулозен ацетатен филтър; тази добавка е слабо разградима и е източник на микропластично замърсяване на околната среда.

Приблизително 4,5 трилиона цигари се изхвърлят в околната среда всяка година.

Проучванията на поведението при изхвърляне на отпадъци установиха, че приблизително 65% от пушачите изхвърлят неправилно цигарени фасове (например на тротоари, плажове и др.).

Има над 7000 химикала, отделяни в околната среда от употребата на цигари – 70 от които са известни канцерогени.

Как електронните цигари допринасят за замърсяването на околната среда?
Като цяло електронните отпадъци вече са огромен проблем, като 99 милиарда паунда се изхвърлят годишно според глобалните оценки за 2017 г.

Изхвърлянето на касети и батерии за електронни цигари представлява сериозна грижа за околната среда. Повечето пластмасови касети за електронни цигари не могат да се използват повторно или рециклират и се озовават в улуци, улици и водни пътища.

Неправилното изхвърляне на тези продукти е изключително вредно за околната среда, тъй като те са съставени от материали, които не са биоразградими, като метални намотки, пластмаса, пулверизатори, батерии и микроконтролерни чипове. Освен това много продукти са за еднократна употреба.

Как употребата на бездимен тютюн допринася за замърсяването на околната среда?
Безразборното използване на пластмасови сашета/торбички се превърна в нова грижа за околната среда в няколко страни, където бездимни форми на тютюн като гутка, пан масала и др. се опаковат и продават.

Екологичните и човешките от пластмасовите отпадъчни материали, особено върху морската биология, са добре документирани.
Проблемът с използването на пластмасови торбички за опаковане на бездимни форми на тютюн първоначално беше ограничен до икономиките на Южна Азия, но през последното десетилетие се превърна в глобален проблем. Това се дължи на агресивния
маркетинг и въвеждането на гутка и пан масала на нови пазари както в Азия, така и в Африка.

Снимка на фас на плажа: sulox32 / Pixabay