здравни министри България и Македония

Министерствата на здравеопазването на България и Македония подписаха план за сътрудничество

Сътрудничеството между здравните министерства на България и Македония ще обхване първичната и специализирана медицинска помощ, профилактиката на болестите и др. области.

линейка

ЕК подкрепи проекта за модернизация на българската спешна медицинска помощ

Европейската комисия подкрепи проекта за модернизация на българската спешна медицинска помощ и отпуска безвъзмездно 163.5 млн. евро за министерството на здравеопазването.