Кои градове и села в България са опасни за здравето

София

Ето кои градове и села в България са опасни за здравето на населението там.

Правителството определи районите в България с повишен здравен риск. Те са обединени в две групи – при първата причините са свързани със замърсяването на атмосферния въздух, а при втората – със замърсяването на почвата, съгласно методологията в Европейския Съюз.

Поради замърсяване на въздуха повишен здравен риск има в районите на Перник, София (район Кремиковци), Кърджали, Асеновград, Куклен, Златица, Пирдоп, Димитровград, Девня, Бургас, Камено, Стара Загора, Гълъбово и Раднево.

Здравен риск поради замърсяване на почвата съществува в районите на София (Кремиковци), Кърджали, Златица, Пирдоп, Асеновград, Куклен и селата Вишеград, Островица, Челопеч, Габровница, Злидол, Елисейна, Зверино, Боянци, Крумово и Брестник.

Районите с повишен здравен риск са определени въз основа на критерии, които отчитат наличието на превишение на регламентираните нива на един или няколко от контролираните замърсители.

Одобряването на списъка на районите с повишен здравен риск дава основание да бъдат изготвяни специализирани програми за профилактика и опазване на общественото здраве в съответните райони.

Снимка: Panoramas