Колко врабчета има в България?

врабче

3556 врабчета преброиха доброволци от цялата страна в 7-то издание на кампанията „Ние броим врабчетата“ през 2023 г.

Седмото издание на кампанията „Ние броим врабчетата“ обедини стотици доброволци в цялата страна, които преброиха общо 3556 врабчета. Кампанията се проведе на 22 април 2023 г. и участниците в нея отчетоха данни за 276 локации, съобщиха организаторите от Българското дружество за защита на птиците.

Общият брой на преброените врабчета от трите вида – домашно, полско и испанско, е 3556. Домашните врабчета съставляват 70% от всички (2489 бр.), полските са 27% (или 961 бр.), а испанското врабче по традиция е с най-малка численост –3% (106 бр.). Процентното съотношение между различните видове врабчета е приблизително същото като миналата година – 73% : 23% : 5%.

Резултатите, които врабчебройците са записали, са между 0 и 240. Средният брой за локация е 13 екземпляра, а най-многобройният запис – 240 птици, е отчетен близо до с. Атолово, Ямболско. Другите райони, в които са отчетени най-много врабчета са Шумен (200) и Плевен (110).

За разлика от миналата година, локациите, в които не са наблюдавани никакви врабчета са 13%, докато през 2022 г. цифрата беше 9%. Това е един от важните показатели, на който държим, тъй като от него получаваме информация за това какви местообитания отблъскват врабчетата и съответно какви са заплахите, водещи до намаляването им.

По традиция най-много птици са регистрирани в дворове на къщи (42%), следват междублоковите пространства (23%), парковете (12%), тихите улици (5%) и поляна с храсти (2%).

Тези данни потвърждават за пореден път значението на зелените площи както в дворовете на къщи, така и в междублоковите пространства като важна среда за биоразнообразието в градовете, което от своя страна е показател и за благосъстоянието на хората.

Кампанията „Ние броим врабчетата“ се организира в рамките на проект „Осъществяване на схемата за мониторинг на обикновените видове птици, като част от Националната система за мониторинг на биологичното разнообразие“, финансиран от Предприятие за Управление на дейности по опазване на околната среда.

Снимка на врабче: Pexels / Pixabay