Колко е опасен инсектицида фипронил в храните?

пчела

Как вреди веществото фипронил, ако попадне в човешкия организъм?

Фипронил е инсектицид – препарат, който се използва в борбата с насекомите. Основна съставка е на много от предлаганите в търговската верига способи за предпазване на дома от хлебарки и мравки.

Препарати с фипронил се използват също във ветеринарната медицина – за избавяне на домашните любимци от бълхи, кърлежи и други потенциално опасни за животните и хората насекоми.

Фипронилът се използва като инсектицид, тъй като атакува централната нервна система на насекомите. Това става чрез засягане функцията на два вида хлорни канала в нервните клетки – едните са зависими от гама аминомаслената киселина, а другите от глутамат.

Препаратът е ефективен в действието си, както и относитено специфичен – афинитетът му е много по-висок към каналчетата на невроните на насекомите, отколкото тези на хората. Също така вторият вид хлорни канали – глутамат-зависимите – не се откриват у бозайниците.

Фипронилът много слабо преминава през кожата.

Ако фипронил попадне в организма на човек, симптомите на отравяне с фипронил са гадене, повръщане, изпотяване, тремор, крампи и загуба на координацията. Той може да увреди черен дроб, бъбреци и щитовидна жлеза.

Фипронилът е сред основните виновници за унищожаването на популации на пчелите.

Европейската комисия приема регламент за изпълнение (ЕС) № 781/2013 на Комисията от 14 август 2013 година за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 по отношение на условията за одобрение на активното вещество фипронил и за забрана на употребата и продажбата на семена, третирани с продукти за растителна защита, съдържащи посоченото активно вещество.

Европейската комисия потвържава разрешението за ползване на продукти, съдържащи фипронил, но с цел да се сведе до минимум експозицията на пчелите обаче, приема за целесъобразно да се ограничи употребата на продуктите за растителна защита, съдържащи фипронил, и да се предвидят специални мерки за намаляване на риска с цел опазването на пчелите. По-специално употребата на продукти за растителна защита, съдържащи фипронил, следва да бъде ограничена до третиране на семена, предназначени за засаждане в оранжерии, и до третиране на семена от праз, лук, дребен лук и групата на зеленчуците Brassica, предназначени за засаждане в полета, чиято реколта се прибира преди цъфтежа.

Забраната за пускането на пазара и употребата на семена, третирани с продукти за растителна защита съдържащи фипронил, влиза в сила от 1 март 2014 г.

От 1 януари 2016 г. германската верига хипермаркети Aldi въведе изискване към доставчиците си на хранителни продукти да не съдържат фипронил.

На 25 август 2017 г. Българската агенция по безопасност на храните (БАХБ) предприема превантивни мерки за недопускане на замърсяване на птицефермите с фипронил. Ветеринарномедицински препарати, съдържащи веществото фипронил не са разрешени за употреба при продуктивни животни, в т.ч. и кокошки носачки.

До тази дата БАХБ е констатирала, че яйчен жълтък на прах, съдържащ фипронил в количества от 0,9% до 2,9%, е използван при производството на над 25 тона сладолед, сладоледени торти и около 9 тона майонеза. На фирмите производители са връчени предписания за незабавно спиране на реализацията и изтеглянето от пазара на наличните партиди с вложен отровен яйчен жълтък на прах.

На 29 август БАХБ обяви, че е засекла още една партида с отровен яйчен жълтък на прах, доставена от Германия. След направен лабораторен анализ беше установено наличие на фипронил над допустимите нива. От тази засегната партида в България са доставени общо 500 кг яйчен жълтък на прах. Почти цялото количество – 407 кг е налично и възбранено в склада получател. То е насочено за унищожаване. Вложени в преработка са около 93 кг яйчен жълтък на прах и е произведен около 12 500 кг сладолед. Той също е възбранен и е изтеглен от пазара.

Всяка постъпваща в България пратка яйца и яйчни продукти с произход ЕС, за която няма предоставени доказателства от лабораторно изпитване за отсъствие на замърсяване с фипронил ще бъде подложена на лабораторен анализ. Аналогични мерки се прилагат и към производителите на яйца и яйчни продукти с български произход.

Снимка: fdecomite