Лекарства без лекарско предписание

Ето полезна информация за тези лекарства, които се продават без лекарско предписание.

Съществуват два начина за отпускане на лекарствени продукти. В зависимост от начина на отпускане на лекарствата те се класифицират като:
– лекарствени продукти, отпускани по лекарско предписание;
– лекарствени продукти, отпускани без лекарско предписание, наричани още ОТС лекарства.

Докато в групата на лекарствата, които се отпускат с рецепта, има голям брой продукти, които се реинбурсират напълно или частично от НЗОК, т.е. изразходваните средства за тях са от здравни фондове, за което се изисква строга регулация и контрол, то ОТС продуктите имат само регистрирана цена, заявена от производителя.

Какво е ОТС лекарство? За да се определи едно лекарство като ОТС има определени критерии, на които трябва да отговаря:
– доказана безопасност;
– краткотрайна продължителност на приема (3-5 дни максимално до 10 дни);
– удобен начин на употреба;
– големина на опаковката, съобразена с продължителността на приема;
– правилно редактирана листовка.

Най-често ОТС лекарствата се използват за симптоматично лечение.
САЩ е най-големият пазар на ОТС лекарства като 70% от американското население използва ОТС продукти. Япония е вторият по големина пазар в света и най-голям в Азия. В страните от Източна Европа най-големият пазар е в Русия – около 45% от общия пазар.

В България без лекарско предписание се отпускат 26-28% от общия пазар на лекарства, като потреблението е близко до това в другите Европейски страни, пише bestdoctors.bg.

Общата тенденция е увеличаване на потреблението на тези лекарства с 5 до 7% годишно. Допълнителен фактор в това отношение е преминаването на лекарства с утвърдена безопасност и ефективност от режим на отпускане с рецепта на свободен режим. Това се извършва с промяна в класификацията от компетентните власти, което се отразява в Разрешението за употреба.

Тенденцията в света е да се увеличава броят на ОТС продуктите. Повишението на потреблението на ОТС лекарства в световен мащаб се обуславя от нарастване на интереса, популяризиране на самолечението и преминаването на определен брой рецептурни лекарства към свободен режим.

За да се намалят обществените разходи в целия свят, в това число и в страните от ЕС, се наблюдава процес на намаляването на броя на лекарствата с рецепта и преминаването на част от тях в групата на ОТС. Това увеличава възможността за по рационално изразходване на публичните средства за лекарства и за по-широкия достъп до тях за пациентите.

Тази тенденция е възприета от всички здравни регулаторни органи в света в това число и Изпълнителната Агенция по Лекарствата у нас. В комисията по лекарствени средства към ИАЛ /КЛС/ непрекъснато се увеличава броят на лекарствата, които променят своя режим от рецептурни на OTC. Основното изискване, за да се извърши тази промяна, е доказаната безопасност при достатъчно дълго присъствие на пазара, при което не са наблюдавани сериозни нежелани реакции. Също се взема под внимание и режимът на отпускане на лекарството в различните страни на ЕС, липсата на тежки нежелани реакции при приложението му и други фактори.

Снимка: Dima V